Upravno vijeće

Izvješće o radu Upravnog vijeća u 2023. godini.

09.01.2024

Upravno vijeće

28.11.2023

doc.dr.sc. Daniela Širinić – predsjednica

dr.sc. Snježana Ivčić - član

Ljubica Lazić Vuletić, dr.med.spec.obiteljske med. – član

Franka Luetić, mag.med.techn. - član

Mirela Marković, dr.med.spec.obiteljske med. – član

Odluke 2023. godina

28.11.2023

Odluke 2022. godina

27.11.2023

Odluke 2021. godina

26.11.2023