Zakoni i propisi

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

18.03.2024

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

18.03.2024

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

18.03.2024

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

14.01.2021

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("Narodne novine" broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 - Ispravak i 6/17)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine

14.01.2021

(„Narodne novine“, broj 129/11, 129/12, 120/13 i 31/17)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

14.01.2021

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18 i 125/19) 

Plan zaštite od širenja respiratornih infekcija

12.12.2017

Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

14.08.2015

Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž ( „Narodne novine“ broj 124/13)

Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine

14.08.2015

Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine ( „Narodne novine“ broj 114/13)

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

14.08.2015

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“ broj 02/11,14/13)

Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske

14.08.2015

Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 14/10)

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Centralnom informacijskom sustavu Republike Hrvatske

14.08.2015

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Centralnom informacijskom sustavu Republike Hrvatske ( „Narodne novine“ broj 82/10)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

14.08.2015

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ( „Narodne novine“ broj 111/97, 27/98, 128/99, 79/02)

Zakon o medicinskim proizvodima

14.08.2015

Zakon o medicinskim proizvodima ( „Narodne novine“ broj 76/13)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

14.08.2015

Zakon o djelatnostima u zdravstvu ( „Narodne novine“ broj 87/09)

Zakon o zaštiti prava pacijenata

14.08.2015

Zakon o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" broj 169/04, 37/08 - odluka Ustavnog suda RH)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

14.08.2015

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ("Narodne novine" broj 124/11.)

Zakon o ljekarništvu

14.08.2015

Zakon o ljekarništvu ("Narodne novine" broj 121/03, 142/06, 35/08, 117/08)

Zakon o dentalnoj medicini

14.08.2015

Zakon o dentalnoj medicini ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08, 120/09 - čl.29. promjena naziva zakona)

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

14.08.2015

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08)

Zakon o sestrinstvu

14.08.2015

Zakon o sestrinstvu ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08, 57/11)

Zakon o liječništvu

14.08.2015

Zakon o liječništvu ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

14.08.2015

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13)