Javna nabava

2. izmjene i dopune plana nabave za 2024. godinu

22.02.2024

Izjave o nepostojanju sukoba interesa Upravno vijeće

20.02.2024

Izmjene i dopune plana za 2024. godinu

12.02.2024

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

01.02.2024
Dokumenti: Preuzmi dokument

Plan nabave za 2024. godinu

09.01.2024
Dokumenti: Preuzmi dokument

13. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu.

03.01.2024
Dokumenti: Preuzmi dokument