Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Godišnjeg Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2023.

31.01.2024

Obrazac za prijavu pritužbe pacijenta

22.09.2023

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.

01.02.2023

Obavijest: Godišnje izvješće

02.02.2021

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

03.02.2020

Izvješče o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

31.01.2019

Izvješče o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

05.02.2018

Izvješče o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

31.01.2017

OBAVIJEST: Odluka o imenovanju službenika za informiranje

29.04.2016

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

27.08.2015