Opći akti

STATUT - PROČIŠĆENI TEKST

29.05.2024

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Zagreb Zapad

18.03.2024

Odluka o dopuni statuta Doma zdravlja Zagreb Zapad

18.03.2024

Pravilnik o jednostavnoj nabavi 2023. godina

29.02.2024

Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Doma zdravlja Zagreb - Zapad

12.12.2023
Dokumenti: Pravilnik

Poslovnik o radu upravnog vijeća

12.12.2023
Dokumenti: Poslovnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

26.05.2022

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

05.04.2022

Odluka o dopuni statuta Doma zdravlja Zagreb zapad

26.10.2021

Statut Doma zdravlja Zagreb - zapad

14.01.2021

Na temelju odredbe članka 58. stavka 1. podstavke 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (‹‹N.N››, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13.) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (‹‹N.N.››, br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)

Rješenje - glavni mentor i mentor

25.05.2020
Dokumenti: Rješenje

Pravilnik o radnom vremenu u Domu zdravlja Zagreb Zapad

11.01.2020
Dokumenti: Pravilnik

Izjava o zaštiti osobnih podataka

25.05.2018
Dokumenti: Izjava

Rješenje - ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora obiteljske medicine

02.10.2017
Dokumenti: Rješenje

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

28.12.2015

Poštovani,

u prilogu donosimo Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva Doma zdravlja Zagreb-Zapad.

Pravilnik o radu

11.08.2015
Dokumenti: Pravilnik o radu

Pravilnik o provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće zaštite te planom mjera za sprečavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja

11.08.2015

Na temelju članka 49. Statuta Doma zdravlja Zagreb-Zapad, članaka 33. i 35. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ("Narodne novine" br. 141/13 i 39/15), dana 15. lipnja 2015. godine, Ravnatelj Doma zdravlja Zagreb-Zapad donosi: PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA S PROGRAMOM OSIGURANJA I ODRŽAVANJA KAKVOĆE ZAŠTITE TE PLANOM MJERA ZA SPREČAVANJE I OTKLANJANJE POSLJEDICA IZVANREDNOG DOGAĐAJA.

Pravilnik o zaštiti na radu

11.08.2015

Na temelju članka 49. Statuta Doma zdravlja Zagreb-Zapad i članka 19. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 71/14, 118/14, i 154/14), dana 16. ožujka 2015. godine, Ravnatelj Doma zdravlja Zagreb-Zapad donosi Pravilnik o zaštiti na radu.