Zdravstvena zaštita žena

 

Franka Čolak Zadravec

Doktor: Franka Čolak Zadravec

Medicinska sestra: Mira Ćurić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513700444

Email: franka.colak.zadravec@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Alenka Akšamija Gović

Doktor: Alenka Akšamija Gović

Medicinska sestra: Vesna Gorički

Adresa: Podsusedska Aleja 79

Telefon: +38513491739

Email: ordinacija.aksamija.govic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Maja Katana

Doktor: Maja Katana

Medicinska sestra: Sandra Lozić Malbašić

Adresa: Ulica Ivane Brlić Mažuranić 90

Telefon: +38513731765

Email: maja.katana@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Vladimir Novak

Doktor: Vladimir Novak

Medicinska sestra: Renata Šestan

Zamjenska medicinska sestra: Adrijana Ožeg

Adresa: Ulica Ivane Brlić Mažuranić 90

Telefon: +38516384860

Email: vladimir.novak@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Lea Rukavina Kralj

Doktor: Lea Rukavina Kralj

Medicinska sestra: Blanka Ivanović

Adresa: Nova Cesta 85a

Telefon: +38513820530

Email: blanka.ivanovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Iva Krišto Petruša

Doktor: Iva Krišto Petruša

Medicinska sestra: Slavica Brčić

Adresa: Srednjaci 13

Telefon: +38513840978

Email: ordinacija.kristo.petrusa@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Dubravko Lepušić

Doktor: Dubravko Lepušić

Medicinska sestra: Tihana Češković

Zamjenska medicinska sestra: Aida Mujkanović

Adresa: Srednjaci 13

Telefon: +38513840978

Email: dubravko.lepusic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni datumi ujutro, Parni datumi popodne

Saznaj više