Fizikalna medicina i rehabilitacija

Služba Fizikalne medicine i rehabilitacije u Domu zdravlja Zagreb-Zapad organizirana je na tri lokacije u zapadnom dijelu grada: Prilaz baruna Filipovića 11, Vrabečak 4 i M. Baštijana 52. Na svakoj lokaciji imamo dva tima čiji rad je organiziran u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni po načelu parnih i neparnih radnih dana. Ukupno je u timovima fizikalne medicine zaposleno šest fizijatara, šest medicinskih sestara/tehničara i trideset fizioterapeuta. Fizikalna medicna provodi se prema načelima prostorno-kadrovske integracije pri čemu se pacijentu pristupa individualno. U radu se koristi elektroterapija (modulirane struje, elektrostimulacija, interferentne, galvanizacija, TENS), magnetoterapija, UZV, laser, termoterapija, udarni val, krioterapija, kineziterapija. Najviše se provodi rehabilitacija ortopedskih, traumatoloških, reumatskih i neuroloških pacijenata. Koordinator fizioterapeuta Fizikalne medicine i rehabilitacije, Ivana Tolić, mag. physioth.

 

Dubravka Blažeković Čižmešija

Doktor: Dubravka Blažeković Čižmešija

Medicinska sestra: Jasminka Dumić

Zamjenska medicinska sestra: Ana Gregčević

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906518

Email: dubravka.blazekovic-cizmesija@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Višnja Serdar

Doktor: Višnja Serdar

Medicinska sestra: Daria Kuterovac

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906538

Email: visnja.serdar@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Vesna Ćosić-Nikić

Doktor: Vesna Ćosić-Nikić

Medicinska sestra: Matija Uremović

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38513464154

Email: ordinacija.cosic.nikic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Branka Burčul Daničić

Doktor: Branka Burčul Daničić

Medicinska sestra: Vesna Senjanović

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38513464154

Email: ordinacija.burcul.danicic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Dubravka Blažević Sudarević

Doktor: Dubravka Blažević Sudarević

Medicinska sestra: Katarina Kušar

Zamjenska medicinska sestra: Irena Sokolović

Adresa: Baštijanova Ulica 52

Telefon: +38513667838

Email: ordinacija.blazevic.sudarevic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Lidija Mrkonjić

Doktor: Lidija Mrkonjić

Medicinska sestra: Nikolina Beštak Jušić

Adresa: Baštijanova Ulica 52

Telefon: +38513667838

Email: ordinacija.mrkonjic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više