Zdravstvena zaštita predškolske djece

 

Sanja Pek Capan

Doktor: Sanja Pek Capan

Medicinska sestra: Sanja Madir

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906369

Email: ordinacija.pek@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Ana Vukojević

Doktor: Ana Vukojević

Medicinska sestra: Antonela Milić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906369

Email: ana.vukojevic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-13:30 / Neparni dani: 13:00- 19:30

Saznaj više

Andrea Boćan Kranjčić

Doktor: Andrea Boćan Kranjčić

Medicinska sestra: Lidija Herceg

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906350

Email: andrea.bocan.kranjcic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Anita Viduka

Doktor: Anita Viduka

Medicinska sestra: Blažica Đurđek

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38513456963

Email: anita.viduka@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Lidija Sekulović

Doktor: Lidija Sekulović

Medicinska sestra: Sanja Čujko

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513817604

Email: lidija.sekulovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Jasmina Šeremet Zebec

Doktor: Jasmina Šeremet Zebec

Medicinska sestra: Mila Antić

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513898573

Email: jasmina.seremet.zebec@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Vesna Školnik-Popović

Doktor: Vesna Školnik-Popović

Medicinska sestra: Mirjana Drobac

Adresa: Zvonigradska ulica 9

Telefon: +38513014584

Email: skolnik.popovic@gmail.com

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Martina Pejnović

Doktor: Martina Pejnović

Medicinska sestra: Jasmina Ružman

Adresa: II. Zagorska 20

Telefon: +38513644330

Email: pedijatrija3@gmail.com

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00h - 14:30h / Parni dani: 13:00h - 20:30h

Saznaj više

Vlasta Hanich

Doktor: Vlasta Hanich

Medicinska sestra: Korina Galic

Adresa: Ulica Hrvoja Macanovića 2a

Telefon: +38513694264

Email: ordinacija.hanich@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Ana Dragojević Vučković

Doktor: Ana Dragojević Vučković

Medicinska sestra: Barbara Jurić

Zamjenska medicinska sestra: Paula Kuček

Adresa: Nova Cesta 85a

Telefon: +38513820906

Email: pedijatrija.novacesta@gmail.com

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

TBN Prečko

Medicinska sestra: Jasmina Ružman

Adresa: Prečko 2

Telefon: +38513885149

Email: pedijatrija.precko@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

TBN Špansko

Medicinska sestra: Maja Mokrović

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513817604

Email: pedijatrija.spansko@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više