Patronaža

Djelatnost  patronažne zdravstvene zaštite definira se kao preventivna zdravstvena djelatnost integrirana u primaru zdravstvenu zaštitu koja omogućava pojedincima, obiteljima ili skupinama ljudi sestrinsku skrb u vlastitu domu ili na drugim mjestima  na kojima žive, borave ili se igraju. Skrb je namijenjena bolesnom i zdravom članu zajednice uvažavajući načela holističkog pristupa poštujući kulturološke i okolišne čimbenike, interese  u vezi s  informiranjem, osnaživanjem, uključivanjem i mogućnošću izbora pri korištenju zdravstvene njege i sestrinske skrbi. Obitelj kao temelj zajednice ciljana je skupina patronažne zdravstvene zaštite  i u njenoj isključivoj i ekskluzivnoj nadležnosti. Osnovno djelovanje patronažnih medicinskih sestra je zdravstveni odgoj s ciljem unapređenja zdravlja te prevencija  bolesti posebice u najosjetljivijim razdobljima života te stanjima kao što su kronična bolest, invaliditet, starost ili loša socijalna situacija. Sestrinska skrb je dostupna i kontinuirana kroz cijeli životni ciklus, od trudnoće do rođenja djeteta, preko njegova odrastanja, spolnog sazrijevanja i roditeljstva te nastavka praćenja u kasnoj starosti. Kućni posjet je planiran kao individualni model intervencije pojedincu i/ili obitelji u svakodnevnom životnom okružju (dom-kuća/stan), odnosno na mjestu  trenutnog smještaja  (domovi za djecu, centri za rehabilitaciju, udomiteljske obitelji, domovi za starije i nemoćne, udruge za inkluziju i dr.). Planiranje kućnih posjeta provodi se prema pozivu pojedinca ili obitelji, susjeda, prijatelja, stručnih suradnika ili ih planiraju patronažne medicinske sestre prema Planu i programu mjera zdravstvene zaštite za djelatnost patronaže.  U djelatnosti je razvijena interdisciplinarna suradnja s timovima primarne, sekundarne i tercijarne  zdravstvene zaštite te multidisciplinarna suradnja sa suportivnim institucijama i službama u zajednici (centri za socijalnu skrb, obrazovne, vjerske humanitarne institucije, gerontološki centri, udruge, mediji i sl.). Javno zdravstvena zaštita patronažne medicinske sestre se sve više usmjerava na rad u zajednici sudjelovanjem u istraživanjima i projektima te radom u grupama ljudi koje imaju iste interese glede preventivnih, dobnih ili zdravstvenih problema.   Grupni rad Grupnim radom patronažne medicinske sestre nadopunjavaju procese edukacije pojedinca i obitelji. Pojedine grupe formiraju se s ciljem promicanja zdravlja te postizanja pozitivnog zdravstvenog ponašanja i stavova prema očuvanju zdravlja. Druge grupe formiraju se radi pravodobnog prepoznavanja i otkrivanju rizika koji dovode do oštećenja zdravlja kako bi se razvoj bolesti mogao zaustaviti ili ukloniti liječenjem i rehabilitacijom. Također radom u grupi želimo osnažiti osobe s narušenim zdravljem, a u cilju ponovne  uspostave  ravnoteže, odlaganja ili izostavljanja kasnih komplikacija bolesti, kao i postupke razvijanja preostalih funkcionalnih sposobnosti. Grupe za podršku dojenju (GPD) GPD su grupe samopomoći u kojima majke s iskustvom u dojenju pomažu majkama s ili bez iskustva dojenja koje trebaju pomoć, informacije, savjete, ohrabrenje te potporu za ustrajnost u dojenju. Suportivni rad odvija se u prostorima Doma zdravlja ili resursima zajednice, a inicijator i koordinator je patronažna sestra, dok je voditelj majka laik s iskustvom dojenja. Grupni rad namijenjen je roditeljima, a posebice majkama za vrijeme trudnoće i nakon poroda,  maloj djeci kao i djeci u dojenačkoj dobi.  Grupe kroničnih bolesnika Kronične bolesti zahtijevaju dugotrajni (doživotni) pristup liječenju i rehabilitaciji. Radom u grupi uz pomoć stručne osobe i pod utjecajem grupne potpore te uvažavanja iskustva drugih potiče se članove za suzbijanje određenih neprihvatljivih, ustaljenih modela ponašanja,  uspješnije suočavanje sa  životnim poteškoćama i izazovima, razvijanje znanja i vještina važnih za bolje razumijevanje sebe, drugih ljudi i zajednice  u kojoj žive.

 

Patronaža Črnomerec

Adresa: II Zagorska 20

Telefon: +385 1 3700 560

Email: patronaza.pbf@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Kustošija

Adresa: Petra Zrinskog 9

Telefon: +385 1 3700 152

Email: patronaza.kustosija@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Vrapče

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +385 1 3450 036

Email: patronaza.vrabecak@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Gajnice

Adresa: Ghandijeva 5

Telefon: +385 1 3457 853

Email: patronaza.gajnice@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Podsused

Adresa: Podsusedska aleja 79

Telefon: +385 1 3490 662

Email: patronaza.podsused@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Špansko

Adresa: Trg Ivana Kukuljevića 1

Telefon: +385 1 5100 645

Email: patronaza.spansko@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Špansko

Adresa: Matije Ilirike Vlačića 2

Telefon: +385 1 3896 989

Email: patronaza.spansko@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Zvonigradska

Adresa: Zvonigradska 9

Telefon: +385 1 3024 236

Email: patronaza.zvonigradska@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Ciglenica

Adresa: II. Zagorska 20

Telefon: +385 1 3645 045

Email: patronaza.ciglenica@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Jarun

Adresa: Hrvoja Macanovića 2a

Telefon: +385 1 3630 878

Email: patronaza.jarun@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Knežija

Adresa: R. Bičanića 3

Telefon: +385 1 3835 100

Email: patronaza.albaharijeva@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Nova cesta

Adresa: Nova cesta 85a

Telefon: +385 1 3820 977

Email: patronaza.novacesta@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Prečko

Adresa: Prečko 2

Telefon: +385 1 3886 782

Email: patronaza.precko@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Rudeš

Adresa: Anina 96

Telefon: +385 1 3888 528

Email: patronaza.anina@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Srednjaci

Adresa: Srednjaci 13

Telefon: +385 1 3843 853

Email: patronaza.srednjaci@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Voltino

Adresa: Dragutina Golika 34a

Telefon: +385 1 3649 888

Email: patronaza.voltino@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više