Ordinacije Doma zdravlja Zagreb Zapad
 

Vesna Vladić

Doktor: Vesna Vladić

Medicinska sestra: Gordana Brnčić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513780459

Email: vesna.vladic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Valentina Šargač

Doktor: Valentina Šargač

Zamjenski doktor: Slava Lasić

Medicinska sestra: Jasmina Čukelj

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906138

Email: bernarda.jakus@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Tatjana Parac

Doktor: Tatjana Parac

Medicinska sestra: Sonja Pavlović

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513780461

Email: tatjana.parac@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Lara Bauk

Doktor: Lara Bauk

Zamjenski doktor: Ana Ćosić

Medicinska sestra: Đurđica Kovačić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906191

Email: /

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Danijela Kužić Terzić

Doktor: Danijela Kužić Terzić

Zamjenski doktor: Vjekoslav Štambuk

Medicinska sestra: Sanela Mihić Sejdić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513780463

Email: danijela.kuzic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Marija Pavela

Doktor: Marija Pavela

Medicinska sestra: Jagoda Martinko

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513780464

Email: marija.pavela@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Tamara Zadravec Senčar

Doktor: Tamara Zadravec Senčar

Zamjenski doktor: Biserka Jankolija

Medicinska sestra: Nikolina Rister

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513757111

Email: ordinacija.zadravec.sencar@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

prof. dr. sc. Goranka Petriček

Doktor: prof. dr. sc. Goranka Petriček

Medicinska sestra: Izabela Horvatić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906515 - +38513906516

Email: goranka.petricek@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Ana Rukavina

Doktor: Ana Rukavina

Zamjenski doktor: Iva Ćosić

Medicinska sestra: Kristina Cader

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906515 - +38513906516

Email: ana.rukavina@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Branimir Đerek

Doktor: Branimir Đerek

Medicinska sestra: Matea Žganjer

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906205

Email: branimir.derek@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Nina Cebalo

Doktor: Nina Cebalo

Medicinska sestra: Elena Širanović

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906206

Email: nina.cebalo@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Sanja Lovretić

Doktor: Sanja Lovretić

Medicinska sestra: Štefica Pilat

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906189

Email: sanja.lovretic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Mirna Herzer Klemenčić

Doktor: Mirna Herzer Klemenčić

Medicinska sestra: Petra Kočet

Zamjenska medicinska sestra: Mara Barišić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38515558810

Email: mirna.herzer.klemencic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Elvira Imrović Skoklev

Doktor: Elvira Imrović Skoklev

Zamjenski doktor: Valentina Kostrić

Medicinska sestra: Ružica Gotovac

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906188

Email: elvira.imrovic.skoklev@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Dora Rebić

Doktor: Dora Rebić

Medicinska sestra: Ingrid Puh

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906182

Email: dora.rebic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Dubravka Blažeković Čižmešija

Doktor: Dubravka Blažeković Čižmešija

Medicinska sestra: Jasminka Dumić

Zamjenska medicinska sestra: Ana Gregčević

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906518

Email: dubravka.blazekovic-cizmesija@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Višnja Serdar

Doktor: Višnja Serdar

Medicinska sestra: Daria Kuterovac

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906538

Email: visnja.serdar@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Sanja Pek Capan

Doktor: Sanja Pek Capan

Medicinska sestra: Sanja Madir

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906369

Email: ordinacija.pek@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Ana Vukojević

Doktor: Ana Vukojević

Medicinska sestra: Antonela Milić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906369

Email: ana.vukojevic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-13:30 / Neparni dani: 13:00- 19:30

Saznaj više

Andrea Boćan Kranjčić

Doktor: Andrea Boćan Kranjčić

Medicinska sestra: Lidija Herceg

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513906350

Email: andrea.bocan.kranjcic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Franka Čolak Zadravec

Doktor: Franka Čolak Zadravec

Medicinska sestra: Mira Ćurić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513700444

Email: franka.colak.zadravec@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Dijana Ševo

Doktor: Dijana Ševo

Medicinska sestra: Liljana Bolanča

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513024198

Email: dijana.sevo@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Sonja Kapun

Doktor: Sonja Kapun

Medicinska sestra: Petra Bistričič

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513024198

Email: sonja.kapun@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Laura Belančić

Doktor: Laura Belančić

Zamjenski doktor: Gaja Tolić

Medicinska sestra: Anica Grgić

Adresa: Klaićeva 44

Telefon: +38513775580

Email: laura.belancic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Matija Štojs

Doktor: Matija Štojs

Zamjenski doktor: Viktorija Marošević

Medicinska sestra: Ana Ovačariček

Zamjenska medicinska sestra: Izabela Horvatić

Adresa: Klaićeva 44

Telefon: +38513775196

Email: matija.stojs@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Ana Čupić

Doktor: Ana Čupić

Medicinska sestra: Katarina Peris

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +385 1 3780 464

Email: ana.cupic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Ema Liu Mikulaš

Doktor: Ema Liu Mikulaš

Zamjenski doktor: Ivan Ćorluka

Medicinska sestra: Milica Beloša

Adresa: Ulica Petra Zrinskog 9

Telefon: +38513703528

Email: ordinacija.liu.mikulas@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Ana Kummer

Doktor: Ana Kummer

Medicinska sestra: Gordana Samardžić

Adresa: Ulica Petra Zrinskog 9

Telefon: +38513750293

Email: ana.kummer@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Sara Stalman

Doktor: Sara Stalman

Zamjenski doktor: Ana Barišić

Medicinska sestra: Mirna Šulc

Adresa: Ulica Petra Zrinskog 9

Telefon: +38516471381

Email: sara.stalman@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Elda Rogić

Doktor: Elda Rogić

Medicinska sestra: Jela Radičić

Adresa: Ulica Petra Zrinskog 9

Telefon: +38513750294

Email: elda.rogic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Marija Batinić

Doktor: Marija Batinić

Medicinska sestra: Renata Ivanković

Adresa: Ulica Petra Zrinskog 9

Telefon: +38513750294

Email: marija.batinic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Dijana Gašpar Budimir

Doktor: Dijana Gašpar Budimir

Medicinska sestra: Katarina Matrić

Adresa: Kordunska 4

Telefon: +38513771306 - +38513756973

Email: dijana.gaspar-budimir@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Martina Kalogjera

Doktor: Martina Kalogjera

Medicinska sestra: Anđela Kapular

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38513457281

Email: ambulanta.kal@gmail.com

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Veronika Vlašić

Doktor: Veronika Vlašić

Zamjenski doktor: Lara Zeba

Medicinska sestra: Jelena Brezak

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38514058011

Email: veronika.vlasic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Jelena Rakić Matić

Doktor: Jelena Rakić Matić

Zamjenski doktor: Karla Habunek

Medicinska sestra: Valerija Kobeščak

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38513475922

Email: ordinacija.rakic-matic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Čičević Sanja

Doktor: Čičević Sanja

Medicinska sestra: Vesna Barišić

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38513461130

Email: sanja.cicevic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Daniela Vlašić

Doktor: Daniela Vlašić

Medicinska sestra: Jadranka Krešić

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38515557993

Email: daniela.vlasic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Petra Lovrić

Doktor: Petra Lovrić

Medicinska sestra: Daria Šaban

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38515557892

Email: petra.lovrić@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Tonica Brkić

Doktor: Tonica Brkić

Medicinska sestra: Štefica Banfić Grmec

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38513456961

Email: stefica.banfic.grmec@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Uto, Sri, Pet: 07:00-14:30/Pon, Če: 13:00-20:30

Saznaj više

Vesna Ćosić-Nikić

Doktor: Vesna Ćosić-Nikić

Medicinska sestra: Matija Uremović

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38513464154

Email: ordinacija.cosic.nikic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Branka Burčul Daničić

Doktor: Branka Burčul Daničić

Medicinska sestra: Vesna Senjanović

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38513464154

Email: ordinacija.burcul.danicic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Ruža Dragičević

Doktor: Ruža Dragičević

Medicinska sestra: Martina Dravinec

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38513456958

Email: medrada.vrabecak@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Pon. do pet. 07,00 do 15,00

Saznaj više

Anita Viduka

Doktor: Anita Viduka

Medicinska sestra: Blažica Đurđek

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38513456963

Email: anita.viduka@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Petra Gojković

Doktor: Petra Gojković

Medicinska sestra: Nikolina Kralj

Zamjenska medicinska sestra: Ivana Pecak

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513895284

Email: petra.gojkovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Stanka Maršić

Doktor: Stanka Maršić

Medicinska sestra: Mirjana Bart

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513897128

Email: stanka.marsic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Antea Milanković

Doktor: Antea Milanković

Zamjenski doktor: Nika Jurić

Medicinska sestra: Ana Martinčić

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513897128

Email: ordinacija.milankovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Mirela Marković

Doktor: Mirela Marković

Medicinska sestra: Milica Grgić

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513899144

Email: mirela.markovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Petra Mijat

Doktor: Petra Mijat

Medicinska sestra: Snježana Debogović

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513899060

Email: petra.mijat@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Ana Vlasac Baturina

Doktor: Ana Vlasac Baturina

Medicinska sestra: Martina Rezička

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513899060

Email: ana.vlasac.baturina@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Mirta Kovačević

Doktor: Mirta Kovačević

Medicinska sestra: Mirjana Zonjić

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513895300

Email: mirta.kovacevic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Lidija Sekulović

Doktor: Lidija Sekulović

Medicinska sestra: Sanja Čujko

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513817604

Email: lidija.sekulovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Jasmina Šeremet Zebec

Doktor: Jasmina Šeremet Zebec

Medicinska sestra: Mila Antić

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513898573

Email: jasmina.seremet.zebec@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Kristina Boban

Doktor: Kristina Boban

Zamjenski doktor: Vlatka Sigur

Medicinska sestra: Lidija Popovački

Adresa: Gandhijeva 5

Telefon: +38513455037

Email: ordinacija.boban@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Katarina Šupe

Doktor: Katarina Šupe

Medicinska sestra: Amela Čavar

Adresa: Gandhijeva 5

Telefon: +38513455039

Email: katarina.supe@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Ana Milas Švaganović

Doktor: Ana Milas Švaganović

Medicinska sestra: Snježana Franjić

Adresa: Gandhijeva 5

Telefon: +38513465425

Email: ana.milas.svaganovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Jana Kežić

Doktor: Jana Kežić

Medicinska sestra: Jana Pršlja

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513895300

Email: jana.kezic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Ljubica Stipanović

Doktor: Ljubica Stipanović

Zamjenski doktor: Maja Župan Sluga

Medicinska sestra: Mirjana Peharec

Adresa: Gandhijeva 5

Telefon: +38513456868

Email: ordinacija.stipanovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Zrinka Marenić Andročec

Doktor: Zrinka Marenić Andročec

Medicinska sestra: Lucija Matošević

Adresa: Gandhijeva 5

Telefon: +38513465425

Email: zrinka.marenic.androcec@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Marta Šeparović

Doktor: Marta Šeparović

Medicinska sestra: Lea Živoder

Adresa: Gandhijeva 5

Telefon: +38513456868

Email: marta.krolo@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Andrija Mijić

Doktor: Andrija Mijić

Medicinska sestra: Tena Kalaj

Adresa: Gandhijeva 5

Telefon: +38513463455

Email: andrija.mijic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Maja Pavić Patrlj

Doktor: Maja Pavić Patrlj

Medicinska sestra: Božena Najman Savnik

Adresa: Gandhijeva 5

Telefon: +38513463455

Email: maja.pavic.patrlj@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Vanesa Muharemović Medenčević

Doktor: Vanesa Muharemović Medenčević

Zamjenski doktor: Tetiana Mironova

Medicinska sestra: Nikolina Malić

Adresa: Trg Stjepana Severa 1

Telefon: +38513475716

Email: ordinacija.muharemovic.medencevic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Zvjezdana Horjak Švaić

Doktor: Zvjezdana Horjak Švaić

Medicinska sestra: Marijana Ivezić

Adresa: Malešnica 31

Telefon: +38513732731

Email: zvjezdana.horjak.svaic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Sunčica Petrak

Doktor: Sunčica Petrak

Medicinska sestra: Andrea Kormanić

Adresa: Podsusedska Aleja 79

Telefon: +38513490909

Email: ordinacija.petrak@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Ivan Šimunec

Doktor: Ivan Šimunec

Medicinska sestra: Liljana Zorac

Adresa: Podsusedska Aleja 79

Telefon: +38513490939

Email: ordinacija.dr.simunec@gmail.com

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Alenka Akšamija Gović

Doktor: Alenka Akšamija Gović

Medicinska sestra: Vesna Gorički

Adresa: Podsusedska Aleja 79

Telefon: +38513491739

Email: ordinacija.aksamija.govic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Maja Katana

Doktor: Maja Katana

Medicinska sestra: Sandra Lozić Malbašić

Adresa: Ulica Ivane Brlić Mažuranić 90

Telefon: +38513731765

Email: maja.katana@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Vladimir Novak

Doktor: Vladimir Novak

Medicinska sestra: Renata Šestan

Zamjenska medicinska sestra: Adrijana Ožeg

Adresa: Ulica Ivane Brlić Mažuranić 90

Telefon: +38516384860

Email: vladimir.novak@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Ana Vargić

Doktor: Ana Vargić

Medicinska sestra: Antonia Vugrin

Zamjenska medicinska sestra: Paola Jelušić Jovanović

Adresa: Ulica Ivane Brlić Mažuranić 86

Telefon: +38512230466

Email: ana.vargic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Marija Žeravica

Doktor: Marija Žeravica

Medicinska sestra: Jelena Kordić

Adresa: Ulica Ivane Brlić Mažuranić 84

Telefon: +38513734172

Email: marija.zeravica@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

doc. dr. sc. Miroslav Hanževački

Doktor: doc. dr. sc. Miroslav Hanževački

Medicinska sestra: Marica Makarun

Adresa: Zvonigradska ulica 9

Telefon: +38513015262

Email: miroslav.hanzevacki@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Sunčana Milić

Doktor: Sunčana Milić

Medicinska sestra: Marija Nikolić

Adresa: Zvonigradska ulica 9

Telefon: +38513015062

Email: ordinacija.milic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Marina Kopić

Doktor: Marina Kopić

Zamjenski doktor: Karlo Ružić

Medicinska sestra: Božica Babović

Adresa: Zvonigradska ulica 9

Telefon: +38513015362

Email: marina.kopic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Boško Galiot

Doktor: Boško Galiot

Medicinska sestra: Tanja Radić

Adresa: Zvonigradska ulica 9

Telefon: +38513640403

Email: otkazivanje.galiot@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Pon.čet. popodne, Uto.Sri.Pet. Ujutro

Saznaj više

Vesna Školnik-Popović

Doktor: Vesna Školnik-Popović

Medicinska sestra: Mirjana Drobac

Adresa: Zvonigradska ulica 9

Telefon: +38513014584

Email: skolnik.popovic@gmail.com

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Igor Bogović

Doktor: Igor Bogović

Medicinska sestra: Tomislav Lovrek

Adresa: Zvonigradska ulica 9

Telefon: +38513014583

Email: medrada.zvonigradska@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Uto, Sri, Če, Pet: 07:00-15:00/Pon: 13:00-21:00

Saznaj više

Maja Novaković Kovač

Doktor: Maja Novaković Kovač

Medicinska sestra: Vesna Grgetić

Adresa: Zvonigradska ulica 9

Telefon: +38513637228

Email: maja.novakovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Ana Vukšić

Doktor: Ana Vukšić

Medicinska sestra: Ivana Makarun

Adresa: Zvonigradska ulica 9

Telefon: +38513637228

Email: ana.vuksic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Igor Vrančić

Doktor: Igor Vrančić

Adresa: Zvonigradska ulica 9

Telefon: +38513017461

Email: igor.vrancic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Lidija Galić Dujmenović

Doktor: Lidija Galić Dujmenović

Medicinska sestra: Maja Dodig

Adresa: Zvonigradska ulica 9

Telefon: +38513637330

Email: lidija.galic.dujmenovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Astrid Azinović

Doktor: Astrid Azinović

Medicinska sestra: Ines Bosilj

Adresa: Park Stara Trešnjevka 3

Telefon: +38513694630

Email: ordinacija.azinovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Nina Sever Šolman

Doktor: Nina Sever Šolman

Medicinska sestra: Ena Ajdinović

Adresa: Park Stara Trešnjevka 3

Telefon: +38513694630

Email: nina.sever.solman@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Željka Čižmešija Čulo

Doktor: Željka Čižmešija Čulo

Zamjenski doktor: Katarina Juniku Nevolić

Medicinska sestra: Gordana Ljubas

Adresa: Park Stara Trešnjevka 3

Telefon: +38513638453

Email: zeljka.cizmesija.culo@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Uto, Če, Pet: 07:00-14:30/Pon, Sri: 13:00-20:30

Saznaj više

Ivana Čulav

Doktor: Ivana Čulav

Medicinska sestra: Marina Mihelić

Adresa: Park Stara Trešnjevka 3

Telefon: +38513638453

Email: ivana.culav@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Pon, Sri, Pet 07:00-14:30/Uto, Če 13:30-21:00

Saznaj više

Perina Grginović

Doktor: Perina Grginović

Zamjenski doktor: Tena Crnjac

Medicinska sestra: Kristina Filipčić

Adresa: II Zagorska 20

Telefon: +38513645043

Email: perina.grginovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Martina Pejnović

Doktor: Martina Pejnović

Medicinska sestra: Jasmina Ružman

Adresa: II. Zagorska 20

Telefon: +38513644330

Email: pedijatrija3@gmail.com

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00h - 14:30h / Parni dani: 13:00h - 20:30h

Saznaj više

Tamara Kovačić

Doktor: Tamara Kovačić

Medicinska sestra: Lorena Knez

Adresa: Ulica Hrvoja Macanovića 2a

Telefon: +38513630067

Email: tamara.kovacic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Martin Magdić

Doktor: Martin Magdić

Zamjenski doktor: Daniela Strinić

Medicinska sestra: Tihana Lončar

Adresa: Ulica Hrvoja Macanovića 2a

Telefon: +38513630079

Email: ordinacija.magdic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

doc. dr. sc. Julijana Hađina

Doktor: Julijana Hađina

Zamjenski doktor: Ana Bokor

Medicinska sestra: Jelica Raić

Adresa: Ulica Hrvoja Macanovića 2a

Telefon: +38513630079

Email: ordinacija.hadina@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Petar-Vuk Boljević

Doktor: Petar-Vuk Boljević

Zamjenski doktor: Dora Cvrtila

Medicinska sestra: Tanja Glavčić

Adresa: Ulica Hrvoja Macanovića 2a

Telefon: +38513630056

Email: petar.vuk.boljevic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Mira Bzik

Doktor: Mira Bzik

Medicinska sestra: Ines Korak

Adresa: Ulica Hrvoja Macanovića 2a

Telefon: +38513630056

Email: ordinacija.bzik@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Snježana Vrhovec

Doktor: Snježana Vrhovec

Medicinska sestra: Petar Zvonimir Golubić

Adresa: Ulica Hrvoja Macanovića 2a

Telefon: +38513630770

Email: snjezana.vrhovec@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Karolina Vaclavek Stojaković

Doktor: Karolina Vaclavek Stojaković

Medicinska sestra: Ivana Kovačević

Adresa: Ulica Hrvoja Macanovića 2a

Telefon: +38513833976

Email: karolina.vaclavek.stojakovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak, srijeda i petak od 7:00h - 14:30h, te utorak i četvrtak 13:00h - 20:30h

Saznaj više

Vlasta Hanich

Doktor: Vlasta Hanich

Medicinska sestra: Korina Galic

Adresa: Ulica Hrvoja Macanovića 2a

Telefon: +38513694264

Email: ordinacija.hanich@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Zagorka Šikman Ljutić

Doktor: Zagorka Šikman Ljutić

Medicinska sestra: Kata Šamarinec

Adresa: Ul. Rudolfa Bićanića 3

Telefon: +38516468504

Email: zagorka.sikman.ljutic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Zora Jurčević

Doktor: Zora Jurčević

Zamjenski doktor: Josipa Živko

Medicinska sestra: Zvjezdana Širanović

Adresa: Nova Cesta 85a

Telefon: +38513820905

Email: zora.jurcevic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Dijana Bačić Bradvić

Doktor: Dijana Bačić Bradvić

Zamjenski doktor: Lucija Josić

Medicinska sestra: Natalija Hojka

Adresa: Nova Cesta 85a

Telefon: +38513820905

Email: dijana.bacic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Milka Kovačić

Doktor: Milka Kovačić

Zamjenski doktor: Katja Jankov

Medicinska sestra: Tomislava Zvonar

Adresa: Nova Cesta 85a

Telefon: +38513820904

Email: ordinacija.novacesta@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Lidija Šolčić Palčić

Doktor: Lidija Šolčić Palčić

Zamjenski doktor: Tomislav Vlatković

Medicinska sestra: Sanja Korda

Adresa: Nova Cesta 85a

Telefon: +38513820904

Email: lidija.solcic.palcic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Ivana Bralić

Doktor: Ivana Bralić

Medicinska sestra: Ivana Kovač

Adresa: Nova Cesta 85a

Telefon: +38513820907

Email: ivana.bralic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-20.30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Ivan Kukulj, dr. med.

Doktor: Ivan Kukulj

Medicinska sestra: Ivana Rakić Grbavac

Zamjenska medicinska sestra: Magdalena Blažević

Adresa: Nova Cesta 85A

Telefon: +38513820907

Email: ivan.kukulj@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00 - 14:30h (kućni posjeti od 13:30 - 14:30h) / Neparni dani: 13:30 - 20:30h (kućni posjeti od 19:30 - 20:30h)

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Ana Dragojević Vučković

Doktor: Ana Dragojević Vučković

Medicinska sestra: Barbara Jurić

Zamjenska medicinska sestra: Paula Kuček

Adresa: Nova Cesta 85a

Telefon: +38513820906

Email: pedijatrija.novacesta@gmail.com

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Maristela Tartaro

Doktor: Maristela Tartaro

Medicinska sestra: Božena Loki

Adresa: Nova Cesta 85a

Telefon: +38513822613

Email: ordinacija.tartaro@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Lea Rukavina Kralj

Doktor: Lea Rukavina Kralj

Medicinska sestra: Blanka Ivanović

Adresa: Nova Cesta 85a

Telefon: +38513820530

Email: blanka.ivanovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Vjekoslav Cvitković

Doktor: Vjekoslav Cvitković

Medicinska sestra: Melita Cikoja

Adresa: Albaharijeva Ulica 4

Telefon: +38517001520

Email: vjekoslav.cvitkovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Snježana Prgeša

Doktor: Snježana Prgeša

Medicinska sestra: Cvijetana Pajk

Adresa: Albaharijeva Ulica 4

Telefon: +38512230783

Email: ordinacija.prgesa@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Nikolina Holen Galeković

Doktor: Nikolina Holen Galeković

Medicinska sestra: Đurđica Mahin

Adresa: Albaharijeva Ulica 4

Telefon: +38513835200

Email: nikolina.holen-galekovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Gojko Petrović

Doktor: Gojko Petrović

Medicinska sestra: Valerija Čendak

Adresa: Prečko 2

Telefon: +38513883024

Email: gojko.petrovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Mia Poturica Delimar

Doktor: Mia Poturica Delimar

Zamjenski doktor: Maria Banović

Medicinska sestra: Maja Demšer

Zamjenska medicinska sestra: Klara Bačurin

Adresa: Prečko 2

Telefon: +38513863701

Email: mia.poturica@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Vera Hušman Miletić

Doktor: Vera Hušman Miletić

Medicinska sestra: Ana Nikolić

Adresa: Prečko 2

Telefon: +38513886648

Email: vera.husman-miletic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Alexandra Menčik

Doktor: Alexandra Menčik

Zamjenski doktor: Katarina Miličević

Medicinska sestra: Anita Vekić

Adresa: Prečko 2

Telefon: +38513886647

Email: alexandra.mencik@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Andreja Kožinec

Doktor: Andreja Kožinec

Medicinska sestra: Mirjana Sekol

Adresa: Prečko 2

Telefon: +38513886647

Email: andreja.kozinec@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Ivana Erkapić

Doktor: Ivana Erkapić

Medicinska sestra: Mihaela Kamenski

Adresa: Prečko 2

Telefon: +38513863700

Email: ivana.erkapic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Sanda Bifflin Bučar

Doktor: Sanda Bifflin Bučar

Medicinska sestra: Anamarija Lacković

Adresa: Anina Ulica 96

Telefon: +38513815021

Email: sanda.bifflin-bucar@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Dragica Kelam Perić

Doktor: Dragica Kelam Perić

Zamjenski doktor: Klara Pavlić

Medicinska sestra: Božana Findrik

Adresa: Anina Ulica 96

Telefon: +38513815181

Email: dragica.kelam.peric@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Vanja Andrašek

Doktor: Vanja Andrašek

Medicinska sestra: Jadranka Jutriša

Adresa: Anina Ulica 96

Telefon: +38513815195

Email: vanja.andrasek@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Marta Horvat

Doktor: Marta Horvat

Zamjenski doktor: Veronika Grabovac

Medicinska sestra: Radmila Miličević

Adresa: Rudeška cesta 148

Telefon: +38515999499

Email: veronika.grabovac@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Iva Škrabić

Doktor: Iva Škrabić

Zamjenski doktor: Irena Džanija

Medicinska sestra: Đurđica Posilović

Adresa: Rudeška cesta 148

Telefon: +38515999499

Email: ordinacija.skrabic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Marija Gajski Kneklin

Doktor: Marija Gajski Kneklin

Medicinska sestra: Marica Rakovac

Adresa: Srednjaci 13

Telefon: +38513840979

Email: marija.gajski-kneklin@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Lina Vugrinec

Doktor: Lina Vugrinec

Medicinska sestra: Snježana Skalak

Adresa: Srednjaci 13

Telefon: +38513843005

Email: lina.vugrinec@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Jelena Jelavić

Doktor: Jelena Jelavić

Medicinska sestra: Ivana Bužinec

Adresa: Srednjaci 13

Telefon: +38513841415

Email: jelena.jelavic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Iva Krišto Petruša

Doktor: Iva Krišto Petruša

Medicinska sestra: Slavica Brčić

Adresa: Srednjaci 13

Telefon: +38513840978

Email: ordinacija.kristo.petrusa@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Merhunisa Kočo

Doktor: Merhunisa Kočo

Zamjenski doktor: Nika Arapović

Medicinska sestra: Petra Stipić

Adresa: Ulica Dragutina Golika 34a

Telefon: +38513665660

Email: merhunisa.koco@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Juraj Jug

Doktor: Juraj Jug

Medicinska sestra: Marija Zdelar

Adresa: Krapinska Ulica 45

Telefon: +38513653128

Email: ordinacijaetk@gmail.com

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Martina Bagić Franić

Doktor: Martina Bagić Franić

Zamjenski doktor: Petra Ilić

Medicinska sestra: Ljilja Golubić

Adresa: Krapinska Ulica 45

Telefon: +38513653226

Email: ordinacija.bagic.franic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: pon.sri. i pet. prijepodne uto.i čet. poslijepodne

Saznaj više

Mirela Bura Ivančić

Doktor: Mirela Bura Ivančić

Zamjenski doktor: Patricija Pejić

Medicinska sestra: Roberta Durbić

Adresa: Baštijanova Ulica 52

Telefon: +38513667545

Email: ordinacija.bura.ivancic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Marijana Borotha

Doktor: Marijana Borotha

Medicinska sestra: Martina Solariček

Adresa: Baštijanova Ulica 52

Telefon: +38513667621

Email: marijana.borotha@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Vlatka Gregorić Stanković

Doktor: Vlatka Gregorić Stanković

Medicinska sestra: Kristina Bartulović Horozović

Adresa: Baštijanova Ulica 52

Telefon: +38513667547

Email: vlatka.gregoric-stankovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Petra Janković

Doktor: Petra Janković

Medicinska sestra: Irena Laki

Adresa: Baštijanova Ulica 52

Telefon: +38513667547

Email: petra.jankovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Mirela Jonak

Doktor: Mirela Jonak

Medicinska sestra: Tena Grgić

Adresa: Baštijanova Ulica 52

Telefon: +38513647843

Email: mirela.jonak@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Gordana Šarić

Doktor: Gordana Šarić

Medicinska sestra: Gabriela Merkas

Adresa: Baštijanova Ulica 52

Telefon: +38514059281

Email: parodontologija@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00. GODIŠNJI ODMOR: 11.06.2024. - 28.06.2024.

Saznaj više

Katarina Levarda Hudolin

Doktor: Katarina Levarda Hudolin

Medicinska sestra: Maja Mirković

Adresa: Baštijanova Ulica 52

Telefon: +38513667689

Email: katarina.levarda.hudolin@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Dubravka Blažević Sudarević

Doktor: Dubravka Blažević Sudarević

Medicinska sestra: Katarina Kušar

Zamjenska medicinska sestra: Irena Sokolović

Adresa: Baštijanova Ulica 52

Telefon: +38513667838

Email: ordinacija.blazevic.sudarevic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Lidija Mrkonjić

Doktor: Lidija Mrkonjić

Medicinska sestra: Nikolina Beštak Jušić

Adresa: Baštijanova Ulica 52

Telefon: +38513667838

Email: ordinacija.mrkonjic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Patronaža Črnomerec

Adresa: II Zagorska 20

Telefon: +385 1 3700 560

Email: patronaza.pbf@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Kustošija

Adresa: Petra Zrinskog 9

Telefon: +385 1 3700 152

Email: patronaza.kustosija@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Vrapče

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +385 1 3450 036

Email: patronaza.vrabecak@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Gajnice

Adresa: Ghandijeva 5

Telefon: +385 1 3457 853

Email: patronaza.gajnice@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Podsused

Adresa: Podsusedska aleja 79

Telefon: +385 1 3490 662

Email: patronaza.podsused@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Špansko

Adresa: Trg Ivana Kukuljevića 1

Telefon: +385 1 5100 645

Email: patronaza.spansko@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Špansko

Adresa: Matije Ilirike Vlačića 2

Telefon: +385 1 3896 989

Email: patronaza.spansko@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Zvonigradska

Adresa: Zvonigradska 9

Telefon: +385 1 3024 236

Email: patronaza.zvonigradska@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Ciglenica

Adresa: II. Zagorska 20

Telefon: +385 1 3645 045

Email: patronaza.ciglenica@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Jarun

Adresa: Hrvoja Macanovića 2a

Telefon: +385 1 3630 878

Email: patronaza.jarun@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Knežija

Adresa: R. Bičanića 3

Telefon: +385 1 3835 100

Email: patronaza.albaharijeva@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Nova cesta

Adresa: Nova cesta 85a

Telefon: +385 1 3820 977

Email: patronaza.novacesta@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Prečko

Adresa: Prečko 2

Telefon: +385 1 3886 782

Email: patronaza.precko@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Rudeš

Adresa: Anina 96

Telefon: +385 1 3888 528

Email: patronaza.anina@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Srednjaci

Adresa: Srednjaci 13

Telefon: +385 1 3843 853

Email: patronaza.srednjaci@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

Patronaža Voltino

Adresa: Dragutina Golika 34a

Telefon: +385 1 3649 888

Email: patronaza.voltino@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Saznaj više

dr. sc. Jelena Lucijanić

Doktor: dr. sc. Jelena Lucijanić

Medicinska sestra: Jelica Jukić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +385 1 3906 489

Email: jelena.lucijanic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Dubravko Lepušić

Doktor: Dubravko Lepušić

Medicinska sestra: Tihana Češković

Zamjenska medicinska sestra: Aida Mujkanović

Adresa: Srednjaci 13

Telefon: +38513840978

Email: dubravko.lepusic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni datumi ujutro, Parni datumi popodne

Saznaj više

Mislav Omerbašić

Doktor: Mislav Omerbašić

Medicinska sestra: Sakiba Ćuskić

Adresa: II Zagorska 20

Telefon: +38513645044

Email: mislav.omerbasic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni datumi ujutro, Parni datumi popodne

Saznaj više

Daniel Dragojlović

Doktor: Daniel Dragojlović

Medicinska sestra: Ana-Marija Jelić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513780487

Email: daniel.dragojlovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Ljekarna Grgura Ninskog 3

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513774431

Email: ljekarna.pbf@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: 07:00h - 20:00h

Saznaj više

Jelena Oliverić

Doktor: Jelena Oliverić

Medicinska sestra: Doris Emanuela Boršić

Zamjenska medicinska sestra: Lucija Lukić

Adresa: Dragutina Golika 34a

Telefon: +38513665662

Email: jelena.oliveric@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:30-21:00

Saznaj više

Bosiljka Mišmax Baf

Doktor: Bosiljka Mišmaš Baf

Adresa: Baštijanova 52

Telefon: +38513667837

Email: labtehnicari.bastijanova@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Pon - Pet 07:00h - 15:00h

Saznaj više

Draženka Ezgeta Karačić

Doktor: Draženka Ezgeta Karačić

Adresa: Baštijanova 52

Telefon: +38513667837

Email: labtehnicari.bastijanova@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Pon - Pet 07:00h - 15:00h

Saznaj više

Ivana Tolj

Doktor: Ivana Tolj

Adresa: Vrabečak 4

Telefon: +38516470640

Radno vrijeme: Uto, Sri, Pet 07:00h - 14:30h Pon i Čet 13:00h - 20:30h

Saznaj više

Marijana Vukić

Doktor: Marijana Vukić

Adresa: Albaharijeva 4

Telefon: +38513838779

Radno vrijeme: Pon i Sri 13:00h - 20:30h Uto, Čet, Pet 07:00h - 14:30h

Saznaj više

Celestina Kegalj

Doktor: Celestina Kegalj

Medicinska sestra: Jasminka Korade

Adresa: Baštijanova 52

Telefon: +38516471938

Email: palijativa@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani ujutro, Parni dani popodne

Saznaj više

Ivan Otić

Doktor: Ivan Otić

Medicinska sestra: Nada Markušić

Adresa: Baštijanova 52

Telefon: +38513090249

Email: ivan.otic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Pon i Sri 13:00h - 20:30h Uto, Čet i Pet 07:00h - 14:30h

Saznaj više

Helena Subić

Doktor: Helena Subić

Medicinska sestra: Marija Lučić

Zamjenska medicinska sestra: Iva Krznar

Adresa: Baštijanova 52

Telefon: +38513090249

Email: helena.subic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Pon i Sri 07:00h - 14:30h Uto, Čet i Pet 13:00h - 20:30h

Saznaj više

Hrvoje Maleković

Doktor: Hrvoje Maleković

Adresa: Baštijanova 52

Telefon: +38513667546

Email: czmz-bastijanova@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Uto, Čet i Pet 08:00h - 16:00h Pon i Sri 12:00h - 20:00h

Saznaj više

Kristina Kašnik Vuk

Doktor: Kristina Kašnik Vuk

Medicinska sestra: Barbara Fabečić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38513640174

Email: medrada.pbfilipovica@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: 07:00h - 15:00h

Saznaj više

Domagoj Slavić

Doktor: Domagoj Slavić

Medicinska sestra: Darko Vukotić

Adresa: Grgura Ninskog 3

Telefon: +38516472649

Email: medrada.pbfilipovica@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: 07:00h - 15:00h

Saznaj više

Vesna Pešut, spec.med.biok. i lab.med.

Doktor: Vesna Pešut

Adresa: Zvonigradska 9

Telefon: +38513042210

Email: vesna.pesut@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Pon - Pet 07:00h - 20:00h Sub 08:00h - 13:00h

Saznaj više

Ljekarna Baštijanova 52

Adresa: Baštijanova 52

Telefon: +38513667211

Email: ljekarna.bastijanova@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: !

Saznaj više

Klara Čičić

Doktor: Klara Čičić

Zamjenski doktor: Zagorka Šikman Ljutić

Medicinska sestra: Mirela Tišlar

Adresa: Ul. Rudolfa Bićanića 3

Telefon: +38516468504

Email: /

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30 Prijem pacijenata 7:30-13:00 / 13:30-19:00

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Ana-Marija Vargantolić

Doktor: Ana-Marija Vargantolić

Zamjenski doktor: Ana Sorić

Medicinska sestra: Željka Dević

Adresa: Radnički dol 24

Telefon: +38514821411

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Berisa Burek

Doktor: Berisa Burek

Medicinska sestra: Franciska Adamić

Zamjenska medicinska sestra: Daniela Šabić

Adresa: Srednjaci 13

Telefon: +38513840977

Email: ordinacija.burek@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Dubravka Grginović

Doktor: Dubravka Grginović

Medicinska sestra: Jelena Brežanin

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513895284

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Tim bez nositelja

Doktor: Marija Batinović

Medicinska sestra: Doris Pavić

Adresa: Ulica Ivane Brlić Mažuranić 88

Telefon: +38514059616

Email: ordinacija.malesnica@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

Žana Jurić

Doktor: Žana Jurić

Medicinska sestra: Izolda Bebek

Adresa: Zvonigradska 9

Telefon: +38513015362

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Vedrana Petković

Doktor: Vedrana Petković

Zamjenski doktor: Dora Erceg

Medicinska sestra: Tamara Božić

Zamjenska medicinska sestra: Verica Car

Adresa: Dragutina Golika 34a

Telefon: +38513667732

Email: ordinacija.petkovic@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Ordinacija prima nove pacijente.

Saznaj više

TBN Prečko

Medicinska sestra: Jasmina Ružman

Adresa: Prečko 2

Telefon: +38513885149

Email: pedijatrija.precko@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

TBN Špansko

Medicinska sestra: Maja Mokrović

Adresa: Matije Ilirika Vlačića 2

Telefon: +38513817604

Email: pedijatrija.spansko@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Parni dani: 07:00-14:30 / Neparni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Romyna Zimak

Doktor: Romyna Zimak

Zamjenski doktor: Ana Puđa

Adresa: Srednjaci 13

Telefon: +38513840979

Email: romyna.zimak@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani: 07:00-14:30 / Parni dani: 13:00-20:30

Saznaj više

Katija Ćulav

Doktor: Katija Ćulav

Medicinska sestra: Barbara Drakšić Pavleković

Adresa: Baštijanova 52

Telefon: +38516471938

Email: palijativa@dzz-zapad.hr

Radno vrijeme: Neparni dani ujutro, Parni dani popodne

Saznaj više