PATRONAŽA, KOVAČEVIĆ MARIJA, bacc.med.techn.

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

02.02.2016

Autor

Marija Kovačević prvostupnica sestrinstvaPODRUČJE RADA-ulice, trgovi

Špansko – parni brojevi
S. Batušića –parni brojevi
J. Pupačića
Peščanka  
Maršanići(2-14,7- 17)
D. Gervaisa
Svilkovići
Kaljska
A.Šoljana  31 - 35
Kotarnica
Savska  Opatovina  20 - 32
M. Rešetara


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje