PATRONAŽA, IRELA PETRINOVIĆ, bacc.med.techn.

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

02.02.2016

Autor

Ljubica Majer prvostupnica sestrinstvaPODRUČJE RADA-ulice, trgovi

Tijardovićeva
Beethovenova
M. Radev
Dekanići
J. Slavenskog 2-14, 5-9
Bele Bartoka
Žednički put
Nebojanska
Tavankutska 2,2a,2b
Hondelova
Kuzminečka 16-18


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje