OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA, LUCIJANIĆ JELENA , dr.med. (domski)

Šečerna bolest

11.07.2019

Autor

Jelena Lucijanić dr.med. (domski)Šečerna bolest je skupina metaboličkih bolesti sa zajedničkom značajkom hiperglikemije zbog poremečaja izlučivanja inzulina. Poznajemo više vrsta te bolesti: - šećerna bolest tipa 1 (prije nazivana "o inzulinu ovisna šečena bolest")

- šećerna bolest tipa 2 (prije je nazivana "o inzulinu neovisna šećerna bolest"),

-šećerna bolest u trudnoći (prvi put dijagnosticirana u trudnoći),

- druge vrste šećerne bolesti.

ŠEĆERNA BOLEST TIPA 1: nastaje zbog imunog ili idiopatskog uništenja beta-stanica gušterače te posljedično teškog manjka inzulina. Započinje u ranoj diječijoj dobi i u mladosti s burnom kliničkom slikom hiperglikemije. Liječenje se odvija na specijalističkoj razini. Liječnik obiteljske medicine ima udjela u otkrivanju te bolesti te praćenju bolesnika u obliku podijeljene odgovornosti za liječenje i skrb kroničnih komplikacija koje se javljaju. 

ŠEĆERNA BOLEST TIPA 2: daleko najučestaliji tip s posljedicama na brojnim organima zbog kronične hiperglikemije i čimbenik je rizika za bolesti srca i krvnih žila te komplikacije iz područja mikrocirkulacije. Liječnik obiteljske medicine ima u skrbi za bolesnika sa šećernom bolešću važnu ulogu i zadatke: - smanjiti javljenje šećerne bolesti s mjerama promocije zdravog načina života.

- prepoznati osobe s velikim rizikom za razvoj šećerne bolesti te intervencijom odgoditi nastanak šećerne bolesti u budućnosti.

- rano otkriti šećernu bolest ranim prepoznavanjem u osoba u kojih postoji velika opasnost za njezino javljanje.

- smanjiti komplikacije i smrtnost zbog šećerne bolesti primjerenim liječenjem. 

ŠEĆERNA BOLEST U TRUDNOĆI: definira se time što se prvi put javlja u trudnoći, najčešće u drugom tromjesečju zbog porasta dijabetogenih hormona i povećanja rezistencije na inzulin. Hiperglikemija odgovara kriterijima određenima za tu vrstu šećerne bolesti (granična vrijednost za tu bolest je glukoza natašte više od 5,1mmol/l). Probir za taj tip šećerne bolesti obavljaju ginekolozi ili obiteljski liječnici i to prvi put između 23. i 28. tjedna trudnoće. U trudnica koje do tada nisu imale dijagnosticiranu šećernu bolest obavi se oralni test tolerancije glukoze (OGTT) pri čemu su granične vrijednosti za dijagnozi manje od OGTT za otkrivanje šećerne bolesti (više od 8.5 mmol/l). Liječenje je dijelokrug dijabetologa, liječnik obiteljske medicine nakon trudnoće skrbi za tu ženu kao osobu s povećenim rizikom za kasnije pojavljivanje šećerne bolesti.

DRUGE VRSTE ŠEĆERNE BOLESTI: obuhvačaju bolesti egzokrinog dijela gušterače, različita genetska oštečenja i šećernu bolest kao posljedicu uzimanja lijekova ili drugih tvari. 


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje