ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI, ANITA VIDUKA, dr.med.spec.ped. (domski)

DEBLJINA

26.03.2019

Autor

ANITA VIDUKA dr.med.spec.ped. (domski)Debljina je jedan od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice a označava suvišno nakupljanje masnog tkiva koje predstavlja rizik za zdravlje pojedinca. Rizični čimbenici koji dovode do nastanka debljine su neadekvatna prehrana, tjelesna neaktivnost, sedentarni način života te genetski faktori dok su prekomjerna tjelesna masa i debljina čimbenici rizika od razvoja brojnih kroničnih nezaraznih bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti, šećerna bolest te novotvorine.

Debljina u dječjoj dobi postaje sve veći problem za zdravlje i blagostanje djeteta posebno kada se zna da djeca sa prekomjernom tjelesnom težinom, u usporedbi sa njihovim vršnjacima koji imaju normalnu tjelesnu težinu pokazuju veću tendenciju razvoju debljine i u odrasloj dobi. Danas u svijetu 7% djece u dobi od 7-9 godina ima debljinu.

Uzroci debljine kod djece slični su onima kod odraslih a uključuju genetske čimbenike i ponašanje pod čime mislimo na visokokalorijsku prehranu, nedovoljno bavljenje tjelesnom aktivnošću te sedentarne aktivnosti /gledanje televizije, provođenje vremena pred kompjuterima, tabletima, videoigricama/. Važno je naglasiti da osim navedenih vanjskih, time i preventabilnih čimbenika rizika za razvoj debljine kod djece danas se sve više govori o manje opipljivim a jednako važnim faktorima rizika koji štetno djeluju na  organizam u ranom razvoju. Kritični periodi odnose se na period gestacije /pretilost majke prije trudnoće, veliki dobitak majke na težini tijekom trudnoće, poremećaj metabolizma glukoze u trudnoći, prijevremeni porod, izloženost antibioticima/ odnosno na dojenačku dob i ranu dječju dob /brzo dobivanje na tjelesnoj težini, visok unos proteina u prve dvije godine života, izloženost antibioticima tijekom prve dvije godine života i dr./. Brojne su intervencije za suzbijanje debljine a da bi prevencija bila uspješna potrebno je djelovati na više razina; uravnotežena prehrana, bavljenje tjelesnom aktivnošću te skraćivanje vremena provedeno u sedentarnim aktivnostima.

 

 

 


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje