OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA, TUBIN COTA VESNA, dr.med.spec.obiteljske med. (domski)

PROCJENA UKUPNOG KARDIOVASKULARNOG RIZIKA

18.03.2019

Autor

VESNA TUBIN COTA dr.med. (domski) 

 

PROCJANA UKUPNOG KARDIOVASKULARVNOG

RIZIKA

 

 

Kardiovaskularni (KV) rizik je stalni kontinuum osoba bez simptoma s mogućim prisutnim čimbenicma rizika (arterijski tlak i lipidni profil), čimbenici rizika vezani uz način ponašanja (pušenje, tjelesna neaktivnost i način prehrane ) pa do utvrđene kardiovaskularne bolesti i kardiovaskularne smrtnosti. SCORE tablica za procjenu ukupnog KV rizika upotreblajava se od 2003.godine u Europi.

SCORE tablicama izražavamo apsolutan rizik za razvoj prvopg smrtonosnog KV događaja u sljedećih 10 godina. SCORE tablica također jasno razlučuje biološku dob srca od kronološke dobi. Ukupni KV rizik važniji je i veći prediktor prvog fatalnog KV događaja od zbroja poje-dinačnih čimbenika zbog njihovog međudjelovanja i multilpliciranja.

Ograničenje procjene KV rizika putem SCORE tablice je što procjenjuje fatalni, ali ne i ukupni rizik( pojavnost smrti, ali ne i bolesti) i što je dobro ograničen ( 40-65 godina.)

 

KOME PROCJENITI UKUPNI KV RIZIK

KV rizik procjenjuje se naizgled zdravim osobama ( m ispod 40 i ženama ispod 50 godina ) kojima čimbenici rizika nisu poznati, osobama s povećanim rizikom- rana smrtnost od KVB u obitelji, familijarna hiperlipoproteinemia, uz pušenje, povišen krvni tlak, povišene vrijednosti lipida ili komorbiditetne bolesti koje povisuju KV rizik. Procjena ukupnog KV rizika ponavlja se svakih 5 godina ili češće u osoba čija je procjena blizu potrebne intervencije.

Score tablice ne koriste se u osba s već utvrđenom KV bolesti, šećernom bolesti, kroničnom bubrežnom bolesti ili u osoba s vrlo visokom razinom pojedinačnog čimbenika rizika jer takve osbe imaju ionako vrlo visok KV rizika.

 

Prema SCORE tablici upotrebljavaju se sljedeći parametri za izračun KV rizika: dob, spol, pušački status, sistolički tlak i vrijednost ukupnog kolesterola. Upotrebom tih parametara procjenjuje se ukupan KV rizik doji dijelimo na nizak, umjeren, visok i vrlo visok KV rizik, uz podatke o postojanju komorbidnih bolesti koji također određuju visinu rizika. HDL -kolesterol mijenja KV rizik , time da veće vrijednosti HDL kolesterola smanjuju KV rizi


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje