DENTALNA MEDICINA, VUKŠIĆ ANA, dr.med.dent. (domski)

CAD/CAM TEHNOLOGIJA

12.03.2019

Autor

ANA VUKŠIĆ dr.med.dent. (domski)
 

CAD/CAM TEHNOLOGIJA

Simbiozom tehnologije i znanosti ucrtavaju se novi putovi u dentalnoj medicini općenito, podižu se novi standardi u realizaciji dentalnih rješenja koji osiguravaju nove mogućnosti te drugačiji pristup u prezentaciji, dijagnostici i terapiji dentalne protetike, impantologije, ortodoncije, kvaliteti dentalnih materijala i dentalnoj laboratorijiskoj tehnici. Pri tome, govori se o sasvim novoj dimenziji – digitalna dentalna medicina. Od prvih razmišljanja o primjeni CAD/CAM tehnologija u dentalnoj medicini do do današnjih dana prošlo je pola stoljeća.

Stomatologija rijetko napreduje skokovito, već kao i sve drugo, serijama malih koraka dolazi do rezultata tijekom vremena“ rekao je Bayne 1996 godine.

Periodi vizionarstava, eksperimentiranja i realnosti su se brzo smijenjivali pa se prvi CAD/CAM sustavi predstavljali „tehnološke dinosaure“ u odnosu na današnje sustave kojima se obavlja cijeli niz zadataka.U samim počecima ovim se sustavima osim visoke cijene zamjerala slabija preciznost izrade.

Prve ideje o primjeni CAD/CAM u dentalnoj medicini datiraju iz 1970 godine predstavljanjem laserske holodontografije koju je izveo doktor Bruce Altschuler.

Idejni tvorac suvremenih dentalnih CAD/CAM sustava bio je doktor Francois Durat, a prvi objavljeni radovi u kojima se spominje računalna stomatologija objavljeni su 1971 godine.

CAD/CAM sustavi predstavljaju vrhunac računalne primjene sa mnoštvom potencijalnih i realnih rješenja primjene u dentalnoj medicini. Nažalost, vjerojatno najveća prepreka njihovoj masovnoj primjenije je visoka cijena. Međutim, poslijednjih godina pojavljuje se sve veći broj sofisticiranijih sistema koji postupno utječu na trend opadanja cijene CAD/CAM sustava u dentalnoj medicini pa tako ne postoji  više segment dentalne medicine u kojem se ovi sustavi ne primjenjuju.

 

 


 

 


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje