OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA, KRISTINA KAŠNIK (zamjena SARA PETRANOVIĆ), dr.med. (domski)

PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

22.02.2019

Autor

Kristina Kašnik dr.med. (domski)Primjeri programa promicanja zdravlja

Program: Radionica „Usvoji zdrave navike!“

Odjel za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo organizira i provodi zdravstvene radionice za učenike osnovnih i srednjih škola.

Program zdravstvenih radionica usmjeren je na usvajanje pozitivnih životnih navika i sprječavanje rizičnih čimbenika zdravlja (sukladno Strategiji SZO-a za 21. stoljeće). Mjere promicanja zdravlja provode se djelovanjem na: prehranu, tjelesnu aktivnost, higijenske navike, navike u školskom okruženju te djelovanjem na rizične čimbenike zdravlja: debljinu, tjelesnu neaktivnost, pušenje, neučinkovito komuniciranje u odnosima, ovisničko ponašanje te djelovanjem na čimbenike socijalnog okoliša: stanovanje i uvjete obrazovanja.

Program zdravstvenih radionica temelji se na povezanosti mentalnih, tjelesnih, emocionalnih i socijalnih čimbenika zdravlja, vodeći računa o specifičnostima razvojne dobi učenika. Program ima edukativni karakter uz uvježbavanje primjene usvojenih znanja u svakodnevnom životu.

Osnovni ciljevi programa su osvještavanje pozitivne slike o sebi, usvajanje usmjerenosti na vlastito zdravlje, osvještavanje potrebe za kritičkim odnosom prema porukama medija i okoline, sprječavanje usvajanja i razvoja rizičnih oblika ponašanja, učenje socijalnih vještina, učenje asertivnog oblika ponašanja i osvještavanje potrebe izgradnje osobnog integriteta, ostvarivanje samopouzdanja i samopoštovanja.

Dugoročni ciljevi programa su usvajanje zdravih stilova života, poboljšanje psihofizičkog razvoja i zdravlja djece, stvaranje zdravog školskog i obiteljskog okoliša, povećanje udjela populacije koji ima pravilne prehrambene navike i preporučenu učestalost tjelesne aktivnosti, povećanje udjela populacije Grada Zagreba koji imaju poželjnu tjelesnu težinu te smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti u odrasloj dobi.

Odnos prema sebi, a time i usvajanje navika (ili promjena) počinje iz naših misli, uvjerenja i učenja ponašanja od najranije dobi. Usmjeravanjem na pozitivno zdravstveno ponašanje od najranije dobi, ulaganjem napora u razvijanje tjelesnog i psihičkog zdravlja u velikoj mjeri prevenirat ćemo brojne zdravstvene i psihološke probleme.

(izvor informacija: Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar")


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje