DENTALNA MEDICINA, PAVIĆ PATRLJ MAJA, dr.med.dent. (domski)

ANTIBIOTICI U STOMATOLOGIJI

15.02.2019

Autor

MAJA PAVIĆ PATRLJ dr.med.dent. (domski)Antibiotici se u stomatologiji koriste za liječenje upalnih stanja uzrokovanih bakterijama. Postoji nekoliko podjela antibiotika. Prema načinu djelovanja dijelimo ih na baktericidne koji uništavaju bakterije i bakteriostatske koji sprečavaju rast i razmnožavanje bakterija. Prema spektru djelovanja dijelimo ih na antibiotike širokog spektra ili uskog spektra djelovanja, a prema mehanizmu djelovanja na antibiotike koji djeluju na sintezu staničnog zida bakterije, na sintezu proteina bakterije, na sintezu nukleinske kiseline ili na metabolizam bakterije.

Lijek izbora u stomatologiji je penicilin, koji djeluje baktericidno i ima uzak (ali odgovarajući) spektar djelovanja uz nisku toksičnost. Postoje prirodni penicilini (fenoksimetilpenicilin) i polusintetski penicilini (ampicilin i amoksicilin). Vrlo često se u stomatologiji propisuje kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline, koja inhibira enzim beta-laktamazu zbog kojeg su neke bakterije otporne na antibiotike.

Pacijentima koji su alergični na penicilin uglavnom se propisuje klindamicin koji dobro prodire u kost, a u slučaju prisustva anaerobnih bakterija u terapiju se dodaje i metronidazol.

Većina endodontskih infekcija može se uspješno liječiti i bez primjene antibiotika,samim mehaničkim čišćenjem,dezinfekcijom i punjenjem korijenskih kanala, a na stomatologu je da kod pojedinog pacijenta pažljivo procijeni treba li uvoditi antibiotsku terapiju ili ne. Svakako treba uzeti u obzir postojanje povišene tjelesne temperature, limfadenopatije, širenja infekcije u meka tkiva, otekline, ili imunodeficijencije pacijenta.

Da bi se izbjegla rezistencija tj. otpornost mikroorganizama na antibiotike treba ih pažljivo propisivati, a pacijente uputiti da ih uzimaju točno onako kako je liječnik odredio,ne prekidaju terapiju u slučaju poboljšanja,ne koriste antibiotike iz vlastite ili tuđe kućne zalihe, te uz terapiju antibioticima uzimaju probiotik, kako bi se izbjegao dio nuspojava.


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje