DENTALNA MEDICINA, VUKŠIĆ ANA, dr.med.dent. (domski)

LOMOVI DENTALNE PROTEZE – NORMALNA POJAVA ILI GREŠKA U IZRADI?

12.02.2019

Autor

ANA VUKŠIĆ dr.med.dent. (domski)LOMOVI DENTALNE  PROTEZE – NORMALNA  POJAVA ILI GREŠKA U IZRADI?

Akrilatni umjetni zubi najčešće se primjenjuju u praksi u odnosu na ostale materijale iz kojih se izrađuju umjetni zubi. Ako se uvaži činjenica da su izrađeni od istog materijala kao i protezna baza, čini se da su s pravom i najlogičniji izbor. Između umjetnih akrilatnih zubi i protezne baze postoji vrlo snažna kemijska veza te dodatna mehanička veza. Umjetni zubi u proteznoj bazi ostvaruju svezivanje na dva načina  - kemijskim i mehaničkim putem. Kemijsko svezivanje formira se tijekom polimerizacijskog procesa, kada dolazi do difuzije monomera protezne baze u površinske slojeve dodirne baze umjetnog zuba, pa se slobodno može reći da je kemijsko svezivanje odraz fizikalno-kemijskih osobina dvaju polimernih materijala pod određenom temperaturom i pritiskom. Mehaničko svezivanje ostvaruje se mehaničkom predpripremom bazalne plohe umjetnog zuba, koja se očituje u mehaničkoj obradi, kako bi se ostvarila veća dodirna površina s proteznom bazom i retencija te utiskivanje akrilatne smjese u dobivene retencijske forme. Upravo paradoksalno zvuči da taj spoj umjetnog zuba i protezne baze čini značajan kliničko-laboratorijski problem. Istraživanja navode često citirani postotak učestalosti korekcija proteza u iznosu 30%. Postotak pogrešaka, koji se odnosi na spoj umjetnog zuba i protezne baze, potaknuo je cijelu lavinu istraživanja i analiza koje su se bavile ovom problematikom. Analizirani su brojni faktori koji dovode do slabljenja sveze zub – baza, tog važnog spoja dvaju segmenata protetskog nadomjestka. Polimeri od kojih su sačinjeni umjetni zubi i protezna baza u osnovi su isti materijal poli(metil-metakrilat) (PMMA). Osobine polimernih materijala svakodnevno se usavršavaju kako bi se bolje uklopili u protetsko-terapijsku svrhu. Međutim, još uvijek je velik postotak pogrešaka upravo u svezi umjetnog zuba i protezne baze na mjestu sveze, odnosno u njezinoj neposrednoj blizini.

MOŽE SE REĆI DA SU LOMOVI U DENTALNIM PROTEZAMA OČEKIVANI OBZIROM NA SPEKTAR MOGUĆIH ODSTUPANJA  MATERIJALA, USPJEŠNOSTI  PRIDRŽAVANJA PROCEDURALNIH POSTUPAKA I PACIJENTA KAO KRAJNJEG KORISNIKA


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje