OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA, TUBIN COTA VESNA, dr.med.spec.obiteljske med. (domski)

ACETILSALICILNA KISELINA- NISKE DOZE ZA KOJE INDIKACIJE

17.01.2019

Autor

VESNA TUBIN COTA dr.med. (domski) 

 

 

ACETILSALICILNA KISELINA – NISKE DOZE KOD KARDIOVASKULARNIH

BOLESTI

PREGLED INDIKACIJA

 

 

Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzork smrti u razvijenim zemlajma i RH. Niz dokaza iz bazičnih istraživanja, opservacijskih studija i randomiziranih kliničkih ispitivanja potvrđuje korist od primjene acetilsalicilne kiseline (ASK) u smanjenju incidencije neželjenih kardiovaskularnih događaja. Kao takva je ASK 2013.g. U RH bila najpropisivaniji lijek .

Prema mehanizmu djelovanja ASK se razlikuje od ostalih nesteroidnih antireuamtika, jer reakcijom acetilacije dovodi do ireverzibilne ihibicije enzima ciklooskigenaze i time do antiagregacijskog učinka za vrijeme cijueloga životnog vijeka trombocita.

Navedeni učinak prisutan je već kod primjene 75-150 mg ASK., tzv. Niskih doza ASK.

 

Prednost niskih doza ASK prema visokim dozama očituje se u nižoj incidenciji nuspojava ( poglavito krvarenja i nuspojava vezanih za gastrointestinalni sustav)., uz zadržavanje jednakog antiagregacijskog učinka.

 

Indikacija za primjenu niskih doza ASK uključuju -Akutni koronarni sindom s elevacijom ST-spojnice i bez nje, - Primarnu i Sekundarnu prevenciju KV-bolesti te primjenu ASK u sklopu dvojne antiagregacijske terapije nakon perkutane koronarne intervencije.

 

Primjena ASK u primarnoj prevenciji strogo je individualna te je prije propisivanja potrebno dobro prosuditi korist naspram moguće štete od primjene lijeka.

Navedeno se uklapa u opće prihvaćeno načelo racionalne farmakoterapije prema kojemu valja težiti propisivanju najniže učinkovite doze lijeka


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje