PATRONAŽA

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

07.02.2018PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

Djelatnost  patronažne zdravstvene zaštite definira se kao preventivna zdravstvena djelatnost integrirana u primaru zdravstvenu zaštitu koja omogućava pojedincima, obiteljima ili skupinama ljudi sestrinsku skrb u vlastitu domu ili na drugim mjestima  na kojima žive, borave ili se igraju. Skrb je namijenjena bolesnom i zdravom članu zajednice uvažavajući načela holističkog pristupa poštujući kulturološke i okolinske čimbenike, interese  u vezi s  informiranjem, osnaživanjem, uključivanjem i mogućnošću izbora pri korištenju zdravstvene njege i sestrinske skrbi. Obitelj kao temelj zajednice ciljana je skupina patronažne zdravstvene zaštite  i u njenoj isključivoj i ekskluzivnoj nadležnosti.

Osnovno djelovanje patronažnih medicinskih sestra je zdravstveni odgoj i obrazovanje s ciljem unapređenja zdravlja te prevencija  bolesti posebno u najosjetljivijim razdobljima života te posebnim stanjima i okolnostima kao što su kronična bolest, invaliditet, starost ili loša socijalna situacija. Sestrinska skrb je dostupna i kontinuirana kroz cijeli životni ciklus od trudnoće do rođenja djeteta, preko njegova odrastanja, spolnog sazrijevanja do roditeljstva te nastavka praćenja u kasnoj starosti.

Kućni posjet je planiran kao individualni model intervencije pojedincu i/ili obitelji u svakodnevnom životnom okružju (dom-kuća/stan), odnosno na mjestu  trenutnog smještaja  (domovi za djecu, centri za rehabilitaciju, udomiteljske obitelji, Dom za starije i nemoćne, Udruga za inkluziju i dr.).

Planiranje kućnih posjeta se provodi prema pozivu pojedinca ili obitelji, susjeda, prijatelja, stručnih suradnika (telefonske kontakte možete vidjeti prema mjestu rada patronažnih sestra) ili ih planiraju patronažne medicinske sestre prema Planu i programu mjera zdravstvene zaštite za djelatnost patronaže.

 U djelatnosti je razvijena interdisciplinarna suradnja sa timovima primarne, sekundarne i tercijarne  zdravstvene zaštite te multidisciplinarna suradnja sa suportivnim institucijama i službama u zajednici (centri za socijalnu skrb, obrazovne, vjerske humanitarne institucije, gerontološki centri, Udruge, mediji i sl.).

Javno zdravstvena zaštita patronažne medicinske sestre se sve više usmjerava na rad u zajednici sudjelovanjem u istraživanjima i projektima te radom u grupama ljudi koje imaju iste interese glede preventivnih, dobnih ili zdravstvenih problema.

 

GRUPNI RAD

Grupnim radom patronažne medicinske sestre nadopunjavaju procese edukacije pojedinca i obitelji. Pojedine grupe formiraju se s ciljem promicanja zdravlja i postizanja pozitivnog zdravstvenog ponašanja i stavova prema očuvanju zdravlja. Druge grupe formiraju se radi pravodobnog prepoznavanja i otkrivanju rizika koji dovode do oštećenja zdravlja kako bi se razvoj bolesti mogao zaustaviti ili ukloniti liječenjem i rehabilitacijom. Također radom u grupi želimo osnažiti osobe sa narušenim zdravljem sa ciljem ponovne  uspostave  ravnoteže, odlaganja ili izostavljanja kasnih komplikacija, kao i postupke razvijanja preostalih funkcionalnih sposobnosti.

Priprema za porod- Trudnički tečajevi;

Trudnički tečajevi značajan su oblik rada u grupi u kojem postoji mogućnost obuhvata većeg broja sudionika te interakcije koja predstavlja učinkoviti  način učenja. Smanjivanje tjeskobe i straha te svladavanje neuromuskularnih i respiracijskih vještina za olakšavanje poroda pomaže pri donošenju odluka i boljoj prilagodbi na novonastalo stanje, dojenje i odgovorno roditeljstvo (raspored i mjesto  tečaja za trudnice možete vidjeti na Web starnici Doma zdravlja).

 Grupe za podršku dojenju (GPD)

GPD su grupe samopomoći u kojima majke s iskustvom u dojenju pomažu majkama sa ili bez iskustva dojenja koje trebaju pomoć, informacije, savjete, ohrabrenje te potporu za ustrajnost u dojenju. Suportivni rad odvija se u prostorima Doma zdravlja ili resursima zajednice, inicijator i koordinator je patronažna sestra, voditelj je majka laik sa iskustvom dojenja. Grupni rad namijenjen roditeljima (majkama), za vrijeme trudnoće i nakon poroda,  maloj djeci i djeci u dojenačkoj dobi (raspored rad GPD možete vidjeti na Web starnici Doma zdravlja).

Grupe kroničnih bolesnika

Kronične bolesti zahtijevaju dugotrajni (doživotni) pristup liječenju i rehabilitaciji. Radom u grupi uz pomoć stručne osobe i pod utjecajem grupne potpore i uvažavanja iskustva drugih potiče se članove za suzbijanje određenih neprihvatljivih, ustaljenih modela ponašanja,  uspješnije suočavanje sa  životnim poteškoćama i izazovima, razvijanje znanja i vještina važnih za bolje razumijevanje sebe, drugih ljudi i zajednice  u kojoj žive.

Uz zdravstveno odgojni rad tijekom grupnog rada članovi grupe mogu izmjeriti krvni  tlak, težinu, odrediti indeks tjelesne mase te izmjeriti razinu šećera u krvi.

U prostorima Doma zdravlja  grupni rad se provodi svaki utorak od 7.30.-8.30 sati, a raspored i mjesto održavanja grupa kroničnih bolesnika u zajednici  možete vidjeti ovdje;

 

Vezani dokumenti


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku