Upravno vije��e

Upravno vijeće

01.12.2021

doc.dr.sc. Daniela Širinić – predsjednica

dr.sc. Snježana Ivčić - član

Ljubica Lazić Vuletić, dr.med.spec.obiteljske med. – član

 Božena Vrabec, dipl.med.techn. - član

 Mirela Marković, dr.med.spec.obiteljske med. – član


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku