Upravno vijeće

Upravno vijeće

14.01.2021

Slavko Antolić, dr.med. – predsjednik

 Mile Klepo, dipl.iur.. - član

 prof.dr.sc. Marko Banić, dr.med. – član

 Božena Vrabec, dipl.med.techn. - član

 Nedeljko Ilijaš, bacc.radiol.techn. – član


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku