Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.

PrijavaRegistracija

Trenutno niste prijavljeni. Prijavite se ovdje, ili izradite korisnički račun ovdje.

Pretraživač


Postupci jednostavne nabave

Ukupno zapisa: 10
Šifra Datum objave Rok za dostavu ponuda Naziv postupka nabave Opis predmeta
38/23-JN  22.11.2023  28.11.2023 10:00:00  Zbrinjavanje i odvoz infektivnog otpada  Usluge  Postupak je završen.
38/23-JN  15.11.2023  21.11.2023 10:00:00  Zbrinjavanje i odvoz infektivnog otpada  Usluge  Postupak je obustavljen.
113/23-JN  14.11.2023  20.11.2023 10:00:00  Sanacija prostora na lokaciji Ul. M. Gandhija 5  Radovi  Postupak je obustavljen.
27/23-JN  07.11.2023  13.11.2023 14:00:00  Izmjena krovišta na lokaciji Gandhija 5  Radovi  Postupak je završen.
113/23-JN  07.11.2023  13.11.2023 14:00:00  Sanacija prostora na lokaciji Ul. M. Gandhija 5  Radovi  Postupak je obustavljen.
62/23-JN  20.10.2023  27.10.2023 10:00:00  Oprema za fizikalnu medicinu  Roba  Postupak je završen.
118/23-JN  18.10.2023  24.10.2023 10:00:00  Stomatološka jedinica - lokacija Srednjaci 13  Roba  Postupak je završen.
114/23-JN.  17.10.2023  23.10.2023 10:00:00  Uređenje ambulante Medicine rada na lokaciji Vrabečak 4  Radovi  Postupak je završen.
105/23-JN  05.10.2023  11.10.2023 10:00:00  Osobni automobili  Roba  Postupak je završen.
8/23-JN  02.10.2023  09.10.2023 10:00:00  Sredstva za čišćenje  Roba  Postupak je završen.