MEDICINA RADA

MEDICINA RADA

25.10.2016U našim ordinacijama medicine rada možete dobiti usluge preventivnih i dijagnostičkih pregleda profesionalnih bolesti i bolesti vezanih u rad, te preglede za ocjenu radne sposobnosti.

Pregledi na osobni trošak pacijenta:

 • Pregledi za držanje i nošenje oružja
 • Pregledi vozača amatera i profesionalaca (polaganje vozačkog ispita, produženje vozačke dozvole, izvanredni nadzorni zdravstveni pregledi)
 • Pregledi učenika za upis u srednju školu
 • Pregledi za upise na fakultete
 • Ocjena radne sposobnosti, razne potvrde i sl.

Pregledi na trošak poslodavca, odnosno pregledi koji mogu biti refundirani od strane HZZOa:

 • Prethodni pregledi prije zaposlenja
 • Prethodni, periodični, kontrolni i izvanredni pregledi za radna mjesta sa posebnim uvjetima rada
 • Pregledi za zaštitare i čuvare
 • Pregledi za vatrogasce
 • Pregledi za rad u zoni ionizirajučeg zračenja i rad sa citostaticima
 • Pregledi za put, rad i boravak u inozemstvu
 • Pregledi za djelatnike koji rade na računalu više od polovice radnog vremena
 • Pregledi pomoraca
 • Pregledi učenika za upis u srednju školu

 

Popis ordinacija medicina rada Doma zdravlja Zagreb zapad pogledajte ovdje

 

LIJEČNIČKI PREGLEDI MEDICINE RADA PO NALOGU POSLODAVCA -  PROCEDURA:

 

Poslodavac je obvezan osigurati radniku zdravstvenu zaštitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izložen na radu, u skladu s posebnim propisima koji uređuju mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom.

 

Radi osiguranja zdravstvenog nadzora primjerenog rizicima za sigurnost i zdravlje na radu kojima je izložen radnik, poslodavac je obvezan radniku, jednom u pet godina, na njegov zahtjev osigurati zdravstveni pregled (sistematski). Ova odredba se ne odnosi na radnike kojima je obveza obavljati liječničke preglede sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada. Svako poduzeće koje ima radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ br. 5/1984.) mora imati ugovor sklopljen s liječnikom specijalistom medicine rada. Potrebna financijska sredstva za provedbu navedenih mjera ne smiju ići na teret radnika.

 

Također, radnici koji rade na radnim mjestima s računalom, obavljaju liječnički pregled (pregled vida) minimalno svake dvije godine, sukladno Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom („Narodne novine“ br. 69/2005.). U okviru preventivnih pregleda poslodavac mora osigurati pregled vida radnika kod specijalista medicine rada:

 • prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom
 • najmanje svake dvije godine za radnike koji koriste korekcijska pomagala
 • na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, tj. sa zaslonom.

 

Radnici imaju pravo na pregled vida kod specijalista oftalmologa ukoliko se pri pregledu utvrdi da je specijalistički pregled potreban. Potrebna financijska sredstva za provedbu mjera ne smiju ići na teret radnika.

 

PRIMJER POSTUPKA:

 1. Poslodavac želi s nekim radnikom sklopiti ugovor o radu i ukoliko radnik radi na radnom mjestu inženjer medicinske radiologije, prije početka radnog odnosa poslodavac ga mora uputiti na obvezni liječnički pregled sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada – točka 22. Priloga Pravilnika. Poslovi s posebnim uvjetima rada moraju biti navedeni i u Procjeni rizika koja konstantno mora odgovarati stvarnom stanju u poduzeću.
 2. Poslodavac upućuje radnika na spomenuti prethodni pregled putem obrasca RA-1, odgovorna osoba ga potpisuje i štambilja te se taj obrazac dostavlja izabranom doktoru specijalistu medicine rada i športa.
 3. Radnik dobiva Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti na kojemu piše sposoban ili sposoban uz ograničenje ili nije sposoban.
 4. Ukoliko je radnik zdravstveno sposoban, dobiva uvjerenje na određeni vremenski period. U slučaju spomenutog inženjera medicinske radiologije to je 1 godina.
 5. Troškove prvog pregleda (prethodni pregled) u potpunosti snosi poslodavac, a svaki drugi (periodični pregled) je na teret HZZO-a, uz uvjet da radnik obavi liječnički pregled najkasnije 15 dana prije isteka važećeg Uvjerenja. HZZO snosi troškove prethodnog liječničkog pregleda i periodičkih pregleda za sva radna mjesta (ovdje možete naći obrazac: http://www.hzzo-net.hr/dload/zastita_zdravlja/Prethodni_pregled_Zahtjev_za_refundaciju.pdf):
 • koji su prema propisima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada
 • na kojima prema drugim zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima radnici mogu raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti
 • koji su prema propisima o mirovinskom osiguranju utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje i radnu sposobnost štetni te se na njima staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

6. Troškove pregleda vida za radnike koji rade s računalom HZZO snosi samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • poslodavac je ispunio RA-1 obrazac, naznačio vrstu pregleda
 • ponovnom pregledu se pristupa u zakonskom roku, dakle unutar 15 dana prije isteka prethodnog uvjerenja
 • poslodavac je dao izraditi i posjeduje važeću procjenu rizika za radna mjesta s računalom (mi je imamo u sklopu Procjene rizika).

 

 


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku