PATRONAŽA, HANIĆ MIRJANA, bacc.med.techn.

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

02.02.2016

Autor

Mirjana Hanić prvostupnica sestrinstvaPODRUČJE RADA-ulice, trgovi

Albaharijeva ulica
Karinska ulica
Kliška ulica
Knežija
Kninska ulica
Konjička ulica
Ninska ulica
Park Hrvatskog proljeća
Poljana Dragutina Kalea
Poljana Vladimira Njegovana
Poljana Zvonimira Dražića
Prozorska ulica
Skradinska ulica
Stolačka ulica
Ujevićeva ulica
Ulica Antuna Dolenca
Ulica braće Cvijića 1-28
Ulica fra Luje Maruna
Ulica Jaroslava Šidaka
Ulica Josipa Gigla
Ulica Josipa Roglića
Vitasovićeva poljana


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje