PATRONAŽA, TADIĆ ANKICA, bacc.med.techn.

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

02.02.2016

Autor

Ankica Tadić prvostupnica sestrinstvaPODRUČJE RADA-ulice, trgovi

I.B. Mažuranić 2 - 46
Kožinčev put
Šipkovica
Potočnica
Jastrebarska
Domagovićka
Volovljanska
Švarčanska
Donje Vrapče
D. Ivančana
D.Ivaniševića
Furtingera
Injatička
Pribička
Primišljanska
Begovačka
Roganka
Maljevačka
Turčenička
Devetačka
Prosenička
Šiljačka
Zubovečka
Obedska
Strigovečka
Brezdanička
J. Matka
M.Matošeca
A.T. Mimare  41 - 65,38 - 50
 Dolovska od 30 do 42
Vrapčanska putina


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje