PATRONAŽA, BOLFAN ZDENKA, bacc.med.techn.

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

02.02.2016

Autor

Zdenka Bolfan prvostupnica sestrinstvaPODRUČJE RADA-ulice, trgovi

Argentinska od 1-4
Batinovačka
Bolnička
Borčec do67
Ciginovačka
Crnojezerska
Crnovrška
Dugane
Gajnički vidikovac I i II
Ivana Pavlića
Jagnjeđe
Jovinovačka
Karažnik do 30
Kozjačka
Medpotok
Okrugljačka
Plehanov put
Privoška
Prošćanska
Rapainska
Šublinov brijeg
Šublinov vijenac
Teškovec
Tratina
Trovrška
Virska
Zelena magistrala


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku