PATRONAŽA, JAKČIN MARJANA, bacc.med.techn.

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

02.02.2016

Autor

Marjana Jakčin prvostupnica sestrinstvaPODRUČJE RADA-ulice, trgovi

Anina
I Anina
II Anina
II Anina I ogranak
II Anina II ogranak
Anina grana
Arnošta Grunda
Banjalučka
Bijelinska
Busovačka
Čabarska
Delnička
Dragitina Freudenreicha
Dugavska
Draganička
Draganička grana
Emila Kutijara
Ervine Dragman
Goraždanska
Gostićeva
Ive Raića
Igmanska
Jezerska
Josipa Pavića
Josipdolska
Korenička
Kreševska
Lazinska
Lužanska
Marije Šimenc
Netretička
Nine Vavre
Oriovačka
Peščanska
Peščanska grana
Pisarovinska
Podravska
Posavska
Posavska I
Prenjska                  
Rudeška: parni br.do 136
neparni br.do 83
Rudeški odvojak
Margarete Froman
Milana Langa
Mile Dimitrijević
Milice Mihičić
Mostarska
Rudeški put
Rumska
Sedlarička
Skradska
Slankamenska
Sošička
Šidska
Topolnica
Travnička
Trebevička
Trebevički ogranak I
Trebevički ogranak II
Trebevički ogranak III
Vike Podgorske
Vivodinska
Vlade Habuneka
Vlašička
Vrbovska
Zenička


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje