ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI, SEKULOVIĆ LIDIJA, dr.med.spec.ped. (domski)

Uroinfekcija

05.12.2019

Autor

LIDIJA SEKULOVIĆ dr.med.spec.ped. (domski)Infekcija mokraćnih puteva jedna je od najčešćih infekcija u djece.

Klinička slika je često nespecifična i  osobito u male djece može biti  bez jasno vidljivih simptma  bolesti.

U svakom febrilnom stanju  , prolongiranoj žutici ,  nenapredovanju , slabijem jedenju  ili  povraćanju, poželjno je  učiniti obradu  mokraće .

Sumnju  na uroinfekciju  potvrđujemo  urinokulturom  nakon primjereno uzetog uzorka mokraće .

Liječenje započeti odmah po  uzimanju  uzorka urina  za laboratorijsku i mikrobiološku obradu i  ne prekidati  terapiju do mikrobiološkog  nalaza .

Nakon završenog liječenja  učiniti kontrolu obradu mokraće i prema procjeni konzultirati nefrologa i učiniti  dodatne pretrage - ultrazvuk mokraćnih

puteva , mikcijski cistogram ... i po potrebi  uputiti kirurgu  .

U djece koja imaju VUR ( vezikoureteralni refluks ) ili neku drugu anomaliju  urotrakta , neophodne su redovite kontrole   mokraće , kao i pregled  njihove  braće .

Ako roditelj ima refluks , obratiti pozornost na njihovu djecu.

Infekcija mokraćnih puteva  može biti i rano upozorenje na  moguće prirođene anomalije  urotrakta , a pravodobno i uspješno liječenje može spriječiti  ili

bar smanjiti mogućnost nastanka bubrežnih ožiljaka te spriječiti  zastoj u rastu bubrega.


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku