PALIJATIVNA SKRB

Specijalistički mobilni palijativni tim

19.07.2019Koje usluge pruža specijalistički palijativni tim? ? 

Profesionalci iz specijalističkog palijativnog tima rješavaju kompleksne situacije i simptome (bez obzira o kojoj službi palijativne skrbi se radi), dok volonteri doprinose kvaliteti palijativne skrbi, (ali ne provode zdravstvenu skrb).

Koja je uloga mobilnog palijativnog tima na razini primarne zdravstvene zaštite?

Unutar primarne zdravstvene zaštite specijalističku palijativnu skrb pruža mobilni palijativni tim. Mobilni palijativni tim ima savjetodavnu ulogu za druge profesionalce u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (liječnik obiteljske medicine i medicinska sestra iz patronažne službe i zdravstvene njege u kući) i zajednički s drugim profesionalcima sudjeluje u rješavanja kompleksnih potreba u terapiji simptoma i psihosocijalnoj skrb.

Uključenje mobilnog palijativnog tima ne isključuje sveukupnu skrb obiteljskog liječnika, patronažne sestre i zdravstvene njege u kući. (rad u ordinaciji i kućne posijete)

Vezani sadržaji


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku