ZDRASTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI, LUČEV OSKAR, dr.med.spec.ped. (domski)

Rahitis

12.06.2019

Autor

OSKAR LUČEV dr.med.spec.ped. (domski)Što je rahitis, kako ga prepoznati , kako  se liječi.      Ako se kao bolest pojavi što nam je činiti i što je još važnije kako ga prevenirati?  Što o tome treba znati  roditelj laik ?

Riječ rahitis ima korijen u grčkoj riječi  r a c h i s, što znači kralježnica. Dakle naziv bolesti vjerojatno potječe od toga što  se u srednjem vijeku ta bolest prepoznavala po deformiranoj kralježnici.

Davne 1630 godine Englez  Francis  Glisson, koji je živio u Londonu, među prvima je opisao rahitis smatrajući da je glavni uzrok tom oboljenju magla u Londonu koja ne propušta sunčeve zrake. Mnogo godina kasnije dokazano je da u liječenju i zaštiti od rahitis veliku ulogu imaju sunčeve zrake. Od tada se vrlo često za rahitis upotrebljava i naziv  engleska bolest.

U doba industrijalizacije zapaženo je da se bolest daleko češće javljala u djece  u ondašnjim većim industrijskim centrima. No ipak, tada, rahitis se pojavljivao i kod djece koja su živjela u sunčanom podneblju. Opravdanje za takvu pojavnost bolesti našlo uz mnoge druge razloge i mistični , religiozni  i slični razlozi radi kojih djeca nisu izlagana dnevnoj svjetlosti.

Danas se zna da rahitis  može prouzročiti više činitelja. Između ostalih, naslijeđeni ili stečeni poremećaji u mijeni fosfata i kalcija uz nedostatak vitamina D. Rahitis ( još jedan naziv je i bolest mekih kostiju ) uzrokovan nedostatkom vitamina D u stručnoj literaturi naziva se karencijski ili hipovitaminski rahitis. Ta vrsta rahitisa je najčešća a zaštita dojenčeta od te vrste rahitisa je izrazito jednostavna i jeftina.

Kod čovjeka koža, pod djelovanjem ultraljubičastih zraka ( koje su dio sunčeve svjetlosti ) iz 7-dihidrokolesterola razvija kolekalciferol ili vitamin D3. Taj oblik vitamina D  se u dva navrata i dva mjesta u organizmu  hidroksilira te tako nastaje biološki i metabolički vrlo djelotvorna i u mijeni tvari aktivna supstanca 1,25 dihidroksikolekalciferol. Zadatak te aktivne supstance je da u crijevima potiče resorpciju kalcija u krvotok a u kostima još i zadatak mobilizacije kalcija. (  Ovaj proces je ovdje prikazan izrazito pojednostavljeno i skraćeno. )

Kod odraslih  osoba uz normalnu prehranu i uobičajeno izlaganje suncu mogu tako biti zadovoljene potrebe organizma za D vitaminom.

Kod organizma koji se nalazi u fazi intenzivnog  rasta, dakle kod novorođenčeta, dojenčeta, malog djeteta a posebno kod trudnica potrebne količine vitamina D  ne mogu  se zadovoljiti samo  prehranom već je potrebno u prehrani tih jedinki dodavati u  posebnim preparatima određene količine vitamina D.

Za rahitis mnogi stručnjaci kažu da je to sistemno oboljenje organizma u razvoju. Od svih sustava u organizmu najviše je zahvaćen koštani sustav u kojem dolazi do nedovoljnog ulaganja soli kalcija i fosfata u međustaničnu hrskavičnu supstancu , posebno kod dugih kostiju.

Zbog sekundarnih hormonalnih promjena koje su kod rahitisa prisutne u kostima je poremećena izgradnja i razgradnja kostiju. Više je prisutna razgradnja kostiju. Radi oslabljene mineralizacije kostiju dolazi do  poremećaja  u rastu kostiju sve do pojave mekih kostiju.

Što se može zamijetiti kod djeteta s rahitisom?

Ovisno o dobi djeteta, često dolazi do različitih promjena na koštanom aparatu djeteta. Najčešće je uočljiva forma glave, kvadratična  glava radi pojave mekih kostiju  lubanje. Promjena oblika,forme dugih kostiju donjih ekstremiteta pa nastaju takozvane oks i iks  noge,zatim rahitična krunica na rebrima – zadebljanja u nizu od gore prema dolje prsnog koša, Harrisonova brazda na rebrima ili pak rahitična zadebljanja dijelova dugih kostiju koji se zbog posebnog izgleda nazivaju „ dvostrukim zglobom „ . Osim promjena  na kostima često se javlja i mlohavost muskulature. Radi hipotonije trbušne muskulature  vidljiva je ispupčen trbuh- žablji trbuh. Uz to kao izraz neurovegetativnog poremećaja, jače znojenje. Kod jako razvijenog rahitisa, posebno neliječenog moguće su razne trajne promjene na svim sustavima kod djeteta s utjecajem na kvalitetu budućeg života jedinke.

Važno je napomenuti da u biokemijskim krvnim nalazima  nalazimo normalan nalaz  kalcija pa sve do donjih granica normalnog nalaza, uz izrazito sniženu vrijednost fosfora u krvi. Vrijednost alkalne fosfataze  u serumu je povišena.

Potrebno je znati da se znaci rahitisa pojavljuju postepeno,lako ih je uočiti a njihova pojava  je već od dugog mjeseca života ako se na vrijeme ne započne  terapija s  vitaminom D. Najveće promjene su vidljive na kostima i to onima koje osobito brzo rastu.

Da bi se spriječio rahitis , potrebno je pravodobno, dovoljno dugo u  primjerenoj dozi provoditi zaštitu s  vitaminom D. Zaštita od rahitisa započinje  u vrijeme trudnoće a nastavlja nakon poroda.

Kod trudnica zaštita od rahitisa se sastoji u ispravnoj prehrani, dobroj psihohigijeni, kretanju na svježem zraku i suncu uz dodatak vitamina D.

Nakon rođenja prirodna prehrana majčinim mlijekom, kao i umjetna prehrana formula mlijekom  nije dostatna za zaštitu od rahitisa. stoga je potrebno već od trećeg tjedna života davati od 400 do 800 međunarodnih jedinica vitamina D u vodenoj  otopini. Preporučljivu propisanu količinu vitamina D potrebno je davati ujutro na žličicu  cijelu dnevnu dozu kroz prvu godinu života a u drugoj godini kroz zimske mjesece. Veće količine  samovoljno nije dozvoljeno davati  jer se tako može doći i do trovanja s vitaminom D.

Usprkos jednostavnoj zaštiti od bolesti i  jednostavnoj prevenciji rahitis je kod nas još  zastupljen.

Jedan od uzroka za takvu pojavnost rahitisa su česte pogreške u prehrani dojenčadi,slaba edukacija roditelja ili njihova nebriga  potpomognuta istom i od medicinskog osoblja zaduženog  za praćenje rasta i razvoja djeteta. Loši uvjeti stanovanja , zagađenost industrijskih gradova, slaba prosvjećenost stanovništva u ruralnim područjima daju nam za pravo da kod nas još uvijek rahitis možemo smatrati socijalnom bolešću.

Posebnu brigu i zaduženost za provođenje prevencije  rahitisa dodavanjem u prehrani novorođenčadi, dojenčadi i male djece ima pedijatrijska  služba   zdravstvenog  sustava naše države.


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje