ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI, SEKULOVIĆ LIDIJA, dr.med.spec.ped. (domski)

Kašalj u dječjoj dobi

05.03.2019

Autor

LIDIJA SEKULOVIĆ dr.med.spec.ped. (domski)Kašalj je jedan od najčešćih simptoma u  pedijatrijskim ambulantama , osobito u zimskim mjesecima i kada  dijete ide u dječji kolektiv  -  jaslice , vrtić .Najčešće  je to  simptom akutne ,  recidivirajuće respiratorne infekcije , ali uvijek trebamo misliti na mogućnost  ozbiljne bolesti. Akutni kašalj  obično traje   7 - 10 d. , a može i do 3  tj. Kronični kašalj  traje dulje od  4 - 8  tj. Zbog učestalih respiratornih  infekcija  - 6 - 12 x / god. , posebno u dobi malog djeteta - iza  6  mj. života , nekada roditelji  misle kao da dijete  u kontinuitetu  kašlje . Diferencijalna dijagnoza kroničnog kašlja  temelji se na  dobro uzetoj anamnezi, kliničkom pregledu i obradi koja uključuje lab. , mikr. , po potrebi  serologiju , spirometriju, alergoobradu, slikovne pretrage ,  24 h ph - metriju , fiberendoskopiju  .U podlozi kroničnog produktivnog kašlja , uz patološki auskultatorni nalaz ,  može biti ozbiljna bolest. Terapija  kroničnog kašlja treba biti ciljana , ne primjenjivati  antitusike.

U inače zdrave djece  s nespecifičnim kroničnim kašljem  kao jedinim  simptomom , ne preporuča se empirijska terapija lijekovima koji se primjenjuju kod  astme, alergijskog rinitisa ili gastroezofagealnog refluksa !

Iako je kašalj fiziološki refleksni obrambeni mehanizam  koji je važan za  uklanjanje sekreta  i aspiriranog  stranog tijela ili materijala  iz dišnih puteva ( potrebna je iscrpna i točna  anamneza  zbog  promptne   dijagnostike i uklanjanja stranog tijela  , a diferencijalno dijagnostički  simptomi mogu biti vrlo slični epi napadu, što može biti terapijski problem, ako  je prešućeno od strane roditelja , da  se radi o stranom tijelu ! ), on je često neugodan , posebno za  roditelje djeteta .Često su podaci koje dobijemo u anamnezi nedostatni  i  nedovoljno  pouzdani , a  tjeskobni roditelji  ponekad inzistiraju na nepotrebnim dijagnostičkim i terrapijskim  mjerama. Tu moramo  biti oprezni , da se kašalj  koji je uzrokovan  potencijaln opasnonm bolešću , proglasi nevažnim .Stoga je osobito važno dobro poznavanje  tipova kašlja i njihove karakteristike , pažljivo slušati roditelja i dijete , i učiniti optimalnu obradu.

Kašalj je uvijek simptom , bez obzira radi li se o akutnom ili kroničnom i stoga je potrebno pravodobno utvrditi i primjereno  liječiti  uzrok  kašlja , što je posebno bitno kod kroničnog kašlja.

 

 

 


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku