OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA, DRAGOJLOVIĆ DANIEL, dr.med. (domski)

Hipolipemici – statini i njihove alternative

28.02.2019

Autor

DANIEL DRAGOJLOVIĆ dr.med. (domski)Hipolipemici – statini i njihove alternative

Povišena razina LDL kolesterola snažan je nezavisni čimbenik kardiovaskularnog (KV) rizika na koji je moguće utjecati pravilnom prehranom, redovitim vježbanjem i održavanjem optimalne tjelesne težine, ali vrlo često to nije dovoljno. Lijekovi iz skupine statina terapija su izbora u postizanju ciljnih vrijednosti LDL-a, jer su dokazano učinkoviti i sigurni.

Ciljane vrijednosti LDL-a povezane s najpovoljnijim KV ishodima u osoba s visokim i vrlo visokim rizikom vrlo su niske (< 2,6 i < 1,8 mmol/L), a postizanje tih vrijednosti veliki je izazov.

U praksi ovi lijekovi nisu jednako učinkoviti svim bolesnicima. Često se susrećemo s nepodnošenjem statina i terapijskom rezistencijom.

Najčešće nuspojave su mišićne, od asimptomatskog povišenja vrijednosti kreatin kinaze (CK) do mijalgija, miopatija, miozitisa i rabdomiolize, te rijetke jetrene nuspojave (do 3% bolesnika).

Utjecajem statina na jetru smatra se porast aminotransferaza tri ili više puta iznad gornje granice normale nakon započinjanja statinske terapije što je uglavnom prolazna pojava.

Terapijska rezistencija na statine je nemogućnost postizanja ciljnih vrijednosti LDL-a unatoč liječenju maksimalnom terapijskom dozom statina, ali i nemogućnost prevencije aterosklerotskih promjena i smanjenja neželjenih KV događaja (srčanog i moždanog udara).

Posebno su rizična populacija bolesnici s nasljednom (obiteljskom) hiperkolesterolemijom – genetski poremećaj metabolizma lipida, koji obično imaju vrlo visoke vrijednosti LDL-a (iznad 5mmol/L) te u kojih se preuranjena KV bolest javlja već u dvadesetim godinama života.

 

Alternative statinima:

 

Osim statina postoje i drugi lijekovi koji snižavaju LDL (loš kolesterol) i povisuju HDL (dobar kolesterol) te time smanjuju rizik od srčanog i moždanog udara. Trenutno se istražuju i neki potpuno novi lijekovi…

sekvestranti žučnih kiselina/smole koje vežu žučne kiseline (kolestiramin, kolestipol, kolesvelam) – vežu kolesterolom bogate žučne kiseline u crijevu i time snižavaju LDL, problem su česte nuspojave (konstipacija, proljev, nadutost, porast serumskih triglicerida) i višekratno doziranje lijeka

fibrati (fenofibrati, gemfibrozil) – smanjuju trigliceride i povisuju HDL, ali ne djeluju adekvatno na LDL, uzrokuju slične nuspojave kao statini (miopatije) tako da nisu povoljni za liječenje bolesnika koji ne podnose statine

niacin (B vitamin) – može donekle sniziti LDL, ali zbog slabe podnošljivosti EU agencija za lijekove preporučila je povlačenje ovih lijekova iz EU

ezetimib – selektivni inhibitor apsorpcije kolesterola u sluznici tankog crijeva, u usporedbi sa statinima ostvaruje mnogo slabiji učinak na LDL, ali u kombinaciji sa statinima dodatno spušta LDL

omega 3 masne kiseline – snižavaju trigliceride u krvi, njima obiluje masna riba (npr. skuša, pastrva, haringa, sardine, tuna, losos), nalazimo ih i u obliku suplemenata i lijekova (npr. Omacor…)

PCSK9 inhibitori - proproteinska konvertaza suptilizin keksin tipa 9 (npr. alirokumab i evolokumab)nova skupina lijekova koja značajno sižavaju vrijednost LDL-a (50-70%) uzdobru podnošljivost i visoku sigurnost, predviđeni su za bolesnike koji su intolerantni ili rezistentni na statine, zatim u onih s nasljednom hiperkolesterolemijom te u svih visokorizičnih KV bolesnika koji ne postižu ciljni LDL unatoč optimalnoj terapiji, ipak još nisu u širokoj uporabi (problem visoka cijena i supkutana primjena lijeka)

  


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje