DENTALNA MEDICINA, VINKOVIĆ DINKA, dr.med.dent. (domski)

HITNA STANJA U DJEČJOJ DOBI

28.02.2019

Autor

DINKA VINKOVIĆ dr.med.dent. (domski)Jedno od hitnih stanja u dječjoj dobi je i izbijenost zuba (avulsio dentis), a odnosi se na potpuno izbacivanje zuba iz alveole. Učestalost izbijanja zube je relativno nisla i kreće se od 0,5% do 16% u trajnoj denticiji dok se taj postotak u mliječnoj denticiji kreće od 7% do 13%. Najčešće su zahvaćeni središnji gornji sjekutići, prvenstveno zbog svog položaja te se pojavljuje u dobi između 7 i 9 godina. Liječenje je replantacija zuba.


 

Uspješnost terapije ovisi o duljini ekstraalveolarnog perioda, odnosno o vremenu koliko je zub dugo bio van usta i o samom zbrinjavanju izbijenog zuba.  Idealni medij za pohranu i transport zuba do ordinacije je slina (pacijent  ga drži u ustima), mlijeko, fiziološka otopina. Nije dobro držati ga na suhom ili zamotanom u maramicu ili bilo kakvu tkaninu. Na taj način dolazi do oštećenja i kontaminacije vlakana i znatno se smanjuje uspjeh replantacije zuba i njegovog zacijeljivanja.


 

Zaključno, dragi roditelji, odgajatelji i učitelji, kod potpunog izbijanja zuba ili samo jednog njegovog većeg dijela, potrebno je zub pohraniti u jedan od gore navedenih medija i što prije odvesti dijete kod njegovog doktora dentalne medicine.


 


 


 


 

 


Halo doktore!

Postavite pitanje

Naši dežurni liječnici će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Postavite pitanje