ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI, VLASTA HANICH, dr.med.spec.ped. (domski)

DOWNOV SINDROM

27.02.2019

Autor

VLASTA HANICH dr.med.spec.ped.Uzrok je kromosomska anomalija, višak kromosomske mase 21 kromosoma (trisomija 21), bilo zbog nebalansirane translokacije ili je posrijedi nova translokacija u nebalansiranom obliku.

Klinički se očituje zaostajanjem u tjelesnom rastu i razvoju, zglobovi su hiperfleksibilni, muskulatura hipotonična. Oko 40 % djece ima prirođenu srčanu manu (najčešći su defekti septuma), česte su atrezije i stenoze probavnog trakta. Većina djece dosegne odraslu dob, no ostaju socijalno ovisni  cijelog života.  Incidencija je u velikoj mjeri ovisna o životnoj dobi majke i u cjelokupnoj populaciji iznosi 0.15%. Danas postoji  velika psihologijska potpora i poduka u informacijama , postupcima i odgovorima na pitanja  o prognozi i razvoju djeteta.


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku