ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI, VLASTA HANICH, dr.med.spec.ped. (domski)

VIRUSNE BOLESTI S OSIPOM

22.01.2019

Autor

VLASTA HANICH dr.med.spec.ped.Egsanthema subitum (roseola, šesta bolest, trodnevna groznica) je klasična  manifestacija HHV-6 infekcije. Bolest počinje febrilnom fazom, koju karakterizira nagli porast temperature do visokih katkad  hiperpiretičkih vrijednosti, koja tijekom tri do pet dana ostaje na istim vrijednostima kao kontinua.Osip se javlja  u tijeku pada temperature ili do 12 sati od njezine normalizacije. Pojavljuje se najprije na leđima i straga na vratu, po morfi  je makulozan i makulopapulozan, konfluira i brzo se širi na prednji dio trupa i ekstremitete. Osip traje nekoliko sati do 2 dana i tada se gubi jednako brzo kako je i nastao.

Infektivni eritem (megaleritem, peta bolest)  je blaga i najčešće benigna infekcija dječje dobi  koja u pravilu završava samoizlječenjem. Uzročnik je virus  parvo  B19. Očituje se umjereno povišenom temperaturom 2 do 3 dana , zimicama, seroznom sekrecijom iz nosa, katkad proljevom. Nakon  toga slijedi afebrilno razdoblje 2 do 5 dana , najviše 7 dana  nakon kojeg počinje druga faza bolesti koju karakterizira pojava osipa. Nakon pojave eritema na licu javlja se  makulopapulozni eritem na trupu i ekstremitetima.Treći stadij počinje 7 dana od izbijanja, osip se počinje gubiti na trupu, ali ostaje na ekstremitetima.Prosječno trajanje trećeg stadija je 10 dana.


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku