ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI, SEKULOVIĆ LIDIJA, dr.med.spec.ped. (domski)

Frikcija

10.01.2019

Autor

LIDIJA SEKULOVIĆ dr.med.spec.ped. (domski)Akutne  respiratorne infekcije  vrlo su česte u dječjoj dobi i  obično  se počinju  javljati u dojenačkoj dobi  iza 6. mj. života. Pojavnost  infekcija vrlo  je velika , najčešća je u zimskim mjesecima , 6 -12 x i više/ god.. Nakon temeljitog pregleda i  obrade ,  odluku o primjerenoj terapiji  donosi  ordinarius. Uz  ak. resp. inf.  vrlo često je prisutna povišena tj. temp. Do dolaska  u  ordinaciju potrebno je   pomoći djetetu  adekvatnom frikcijom , a  to  treba učiniti  roditelj  ili osoba koja je sa djetetom .Na prvom mjestu to je medikamentozna th. - paracetamol , 15 mg/ kg / doza   svakih 4 - 6 h / dan   , a  ako je vrućica  ili temp. koja  se teško skida  - ibuprofen   10 mg/kg / doza do 3 x / dan  , zatim   tuširanje djeteta  u mlakoj vodi  do 20 min. i  ne smijemo zaboaraviti  da je djetetu potreban pojačan unos tekućine  -  voda, čaj, bistra juha ...!


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku