ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI, SEKULOVIĆ LIDIJA, dr.med.spec.ped. (domski)

Kawasakijeva bolest

09.01.2019

Autor

LIDIJA SEKULOVIĆ dr.med.spec.ped. (domski)To je  akutni febrilni poremećaj koji se najčešće  viđa u male djece , a simp. su nespecifični  , barem 2 ili  3 simpt.  - povišena tj. temp. 5 dana i više  ,  osip, hiperemija konjuktiva,  otok l.č. vrata  , eritem   usne šupljine  i usana .Ako se  ne  liječi , može uzrokovati   aneurizme koronarnih arterija   u čak 1/4  bolesnika . Zbog nespecif. simp. , koji su slični brojnim drugim  feb. stanjima ,  često se kasni sa dg. i th. i tada je povećan rizik   za pojavnost   aneurizmi . Pravodobna  primjena  gamaglobulina i.v. , značajno smanjuje oštećenje  koromnarnih žila .

Prikaz  slučaja  iz ordinacije - muško dojenče u dobi od  4 mj.  15 dana hospit. u 5. mj. 2018 g.   zbog protrahir.  feb., Kod prijema djeteta registrirani  su   povišeni upalni parametri do 4. d. boravka ,  a potom  u padu .Nakon  parent.th. -  ceftriax. , 4. dan hospit.  uveden  sumamed 3  dana -  zbog  feb. +  gnojnog konjukt. . Unatoč  ant. t h.  8. dan hospit. , a 10. d. feb. i dalje febrira  svakih 4 -6 h   do 39 , U  kl.sl. uz feb. dominira  konjukt. + povremeno makulopap. osip - trup i ekstremit. , koji se   anemizira i spont. nestaje .U obradi - rtg pl. , uzv srca i abd.  - sve b.o., te mikr.  - sve neg. , orl i kard. - sve bez  otkrivenog uzroka  povišene temp. Zbog  perzist.  feb.  unatoč ant. th. ( ex ceftriaxon  8. d. th. )  konz. inf. , učinjena dopunska obrada / ex dr. upalne zarazne bolesti / , lumb. punkc.i  nakon  svekollike obrade -10. d.  feb. - po  savjetu infekt. - uvedena  th.  i.v. gamaglobul.  + acetisalic. kis., a nakon 3. doze postao afeb.,, nestao eritem stopala , tabana  , i kapaka  , 12. dan registr. deskvam. kože  2 prsta  na d. šaci  i  iznad skrotuma    K. lab. biljezi  uredni  , praćen od strane kardiologa  cijelo vrijeme  i nakon hospit. - uvijek uredan nalaz , otpušten  u dobrom općem stanju , uz  redovite k. kks , kard. , reumatologa. 


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku