PATRONAŽA
LUKENDA ANITA
magistra sestrinstva
R. BIĆANIĆA 3 , Knežija, Zagreb
SESTRA:

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

Budvanska ulica
Kalinovica
Omiška
Papova
Poljana Josipa Brunšmida
Poljana Jurja Andrassya
Stara Knežija
Ulica Alberta Bazale
Ulica braće Cvijića br 30 i 32
Ulica Ćire Truhelke
Ulica Davorina Bazjanca
Ulica Grge Novaka
Ulica Ludovika Zelenka
Ulica Rudolfa Bičanića
Ulica Stjepana Romića
Ulica Stjepana Škreblina
Horvačanska cesta 9-53 i parni i neparni brojevi
Nova Cesta 171-190
Savska cesta 80-192
Zagrebačka avenija 3 i 5