PATRONAŽA
KOVAČEVIĆ MARIJA
bacc.med.techn.
Ul. M. Ilirika Vlačića 8, Špansko, Zagreb
SESTRA:

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

Špansko – parni brojevi
S. Batušića –parni brojevi
J. Pupačića
Peščanka  
Maršanići(2-14,7- 17)
D. Gervaisa
Svilkovići
Kaljska
A.Šoljana  31 - 35
Kotarnica
Savska  Opatovina  20 - 32
M. Rešetara