PATRONAŽA
Željka Vidović
bacc.med.techn.
ANINA 96, TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA:

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

Bastajski put
Deženovečki put
Erdutski put
Grahovljanski put
Grubišnopoljski put
Jablanska
I Jablanski odvojak
II Jablanski odvojak
Končanički put
Kraljevrški put
Lađevački put
Ratarska cesta
I Rudeški ogranak
II Rudeški ogranak
III Rudeški ogranak
IV Rudeški ogranak
P.G.Antunca
R.F.Mihanovića
Stara Jablanska
Uljanički put
Zagrebačka cesta (od br. 137 do br. 233)
Zagrebačka avenija 92 ( Merkatorova zgrada)
I Zagrebački odvojak
II Zagrebački odvojak
Bastajski put
Deženovečki put
Erdutski put
Grahovljanski put
Grubišnopoljski put
Jablanska
I Jablanski odvojak
II Jablanski odvojak
Končanički put
Kraljevrški put
Lađevački put
Ratarska cesta
I Rudeški ogranak
II Rudeški ogranak
III Rudeški ogranak
IV Rudeški ogranak
P.G.Antunca
R.F.Mihanovića
Stara Jablanska
Uljanički put
Zagrebačka cesta (od br. 137 do br. 233)
Zagrebačka avenija 92 ( Merkatorova zgrada)
I Zagrebački odvojak
II Zagrebački odvojak