PATRONAŽA
BABIĆ LARISA
bacc.med.techn.
VRABEČAK 4, Vrapče, Zagreb
SESTRA:

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

Oranice parni brojevi
Vrbovljanski put
Vučevački put
Srnetički put
Štivički put
Pavlenski put
Pavlenski put odvojak
Oranički put
Dinarski put
Preloški put
Škrpjelska ulica
Francessa Tachinija
Vlade Gotovca
Ante Mike Tripala
Drage Stipca
Josipa Strganca
Šetalište 150. Brigade
Miroslava Milića
Preloški put
Stjepana Majora
Zagrebačka cesta parni brojevi od 220 do kraja
Ilica 421-425