PATRONAŽA
IRELA PETRINOVIĆ
bacc.med.techn.
Ul. M. Ilirika Vlačića 8, Prečko, Zagreb
SESTRA:

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

Tijardovićeva
Beethovenova
M. Radev
Dekanići
J. Slavenskog 2-14, 5-9
Bele Bartoka
Žednički put
Nebojanska
Tavankutska 2,2a,2b
Hondelova
Kuzminečka 16-18