PATRONAŽA
MATUL MIRELA
bacc.med.techn.
Prečko 2, Prečko, Zagreb
SESTRA:

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

Sibeliusova
Odakova
Štefanićeva
Petrovaradinska
Vrbje 13 do kraja
Vrbje odvojak
Josipa Hatza
Smetanina
Prečko do 48, do 43
Malogorička 44-46
Tucmani
Mlake
Futoška
Matetićeva 15-53
Odžačka
Kuzminečka 49,51,53,55,1,3,5,8,8a
Komarevska
Palanjačka
Lovre Matačića
B. Sakača
Rudeška  234-246
Lopatinečka 19,48,50,52
Horvaćanska 75,75a,77