ZAHER ŠVARC MATEJA

DENTALNA MEDICINA
ZAHER ŠVARC MATEJA
univ.mag.med.dent. (domski) , dr.med.dent.
ANINA 96, TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: GORDANA BALABAN

Rizični pacijenti u stomatologiji

Rizični pacijenti se su savkodnevno prisutni u stomatološkoj ordinaciji. Kod svakog pacijenta koji se prvi puta javi u ordinaciju potrebno je uzeti detaljnu anamnezu te utvrditi prisustvo rizičnih čimbenika. Stomatolog prema prikupljnim podacima o zdravstvenom stanju pacijenta može planirati pravilnu stomatološku skrb i svaki potrebni zahvat.

Slikovni rezultat za rizični pacijenti

 

Među rizične pacijente spadaju osobe koje boluju od :

1) Povišenog krvnog tlaka (hipertenzija)- potrebno je utvrditi vrijednost krvnog tlaka, od kada traje bolest, uzima li se redovita terapija. Kod pacijenata sa hipertenzijom može doći do komplikacija kao što su zatajenje srca, infarkt miokarda, moždani udar i oštećenje bubrega. Ukoliko je krvni tlak viši od 180/ 110 mmHg, stomatološki tretman treba odgoditi. Stres uzrokuje povećanje krvnog tlaka. Da bi se stres smanjio potrebno je razgovarati sa pacijentom i smiriti ga, ohrabriti ili ga naručiti rano ujutro sa detaljnim informacijama o tijeku zahvata.

Slikovni rezultat za mjerenje krvnog tlaka

2) Aritmija- potrebno se informirati prije tretmana o kojoj vrsti aritmije se radi kod pacijenta, terapiji koju uzima pacijent te ako je potrebno posavjetovati se sa nadležnim kardiologom.

Slikovni rezultat za aritmija

3) Anemija

                                       Slikovni rezultat za anemija

 

4) Poremećaji krvarenja i antikoagulantna terapija

                                      Slikovni rezultat za krvarenje

 

5) Radioterapija i kemoterapija

Slikovni rezultat za radioterapija

 

Vrlo je važno prilikom stomatološkog zahvata voditi brigu o zdravlju pacijenta kako bismo izbjegli neželjene posljedice i komplikacije.

Vrlo je bitno da pacijent bude potpuno iskren sa stomatologom prilkom razgovora o zdravlju, bolesti i terapiji koju koristi.