ZAHER ŠVARC MATEJA

DENTALNA MEDICINA
ZAHER ŠVARC MATEJA
univ.mag.med.dent. (domski) , dr.med.dent.
ANINA 96, TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: GORDANA BALABAN

Dentalna fobija

Jedan od najčešćih strahova je strah od stomatologa, poznat pod nazivom dentalna fobija. Za takvog pacijenta svaki posjet stomatologu postaje traumatično iskustvo. Zbog straha stečenog u prošlosti, pacijenti često propuštaju dogovorene i redovne stomatološke  preglede, što pak dovodi do pogoršanja oralnog zdravlja. 

                                                                      Slikovni rezultat za dentalna fobija

 

Uzroci dentalne fobije mogu biti različiti i ne moraju se uvijek odnositi na negativna iskustva iz djetinjstva nego i na negativne stavove i iskustva drugih osoba iz obitelji i okoline. Strah pacijentu može izazvati i sam stomatolog svojim pristupom te nepovjerljivim držanjem prema njegovim izjavama vezanim uz osjećaj neugode i boli. Ako pacijent osjeti da ga stomatolog ne sluša i ignorira, vrlo brzo gubi povjerenje, što povećava i pojavu straha. 

Povezana slika

 

Najčešće postoje 3 oblika:

1) Dentalna anksioznost,

2) dentalni strah,

3) dentalna fobija.

 

Metode liječenja straha:

1) Psihološka (komunikacija stomatolog-pacijent, ohrabrivanje),

2) tehnološka,

3) sedacija (korištenje lijekova u svrhu opuštanja pacijenta).

Slikovni rezultat za dentalna fobija

 
Kako bi se pobijedio strah od posjeta stomatologu, potrebno je pobrinuti  se da posjet pacijentu u stomatološkoj ordinaciji bude što ugodniji. Vrlo je bitno osigurati ugodnu radnu atmosferu, razgovor sa pacijentom i izostanak boli prilikom zahvata. Bitno je objasniti pacijentu tijek zahvata i tretmana te na taj način omogućiti pacijentu stjecanje povjerenja u stomatologa te njegov način rada i osjećaja sigurnosti. 

Potrebno je poticati pacijenta da što češće dolazi na kontrolne preglede, da stekne rutinu i naviku te na taj način smanji svoje strahove. 

Ako je to potrebno, možemo savjetovati pacijentu da prije dolaska u stomatološku ordinaciju uzme sredstvo za smirenje (sedativ) te ako je potrebno posavjetovati se sa psihologom i razgovorom pobijediti strah od stomatologa.

 

Povezana slika