ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
HANICH VLASTA
dr.med.spec.ped. (domski)
H. MACANOVIĆA 2A, GAJEVO - JARUN, Zagreb
SESTRA: HOJKA NATALIJA

AKUTNI PROLJEV

Racuna se da su virusi uzročnici 30-40% akutnih infektivnih proljeva.Među njima po učestalosti i težini proljeva  najvažniji su rotavirusi, a za njima slijede crijevni adenovirusi.Infekcija se prenosi fekalno-oralnim putem.Inkubacija iznosi 1 do 7 dana , a bolest se manifestira povraćanjem- često kao prvim simptomom, vodenastim stolicama i vrucicom. Liječenje je primarno pobijanje dehidracije, moguća je peroralna rehidracija  i prikladna prehrana.U težim oblicima dehidracije potrebna je parenteralna nadoknada tekućine i elektrolita.Dojenčad cijelo vrijeme mogu sisati.Prevencija postoji cijepljenjem u dojenčakoj dobi protiv rota virusne infekcije.Za adenovirus ne postoji cjepivo.