DENTALNA MEDICINA
SANDEV LIVIO
dr.med.dent. (domski)
ANINA 96, TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: FUISZ IVANČICA , dentalna asistentica

DIREKTNO PREKRIVANJE PULPE

Očuvanje vitaliteta pulpe jedan je od ključnih ciljeva dentalne medicine. Zub s vitalnom pulpom ima bolju prognozu negoli endodontski liječeni zub. Avitalni zubi, zbog manjka ishrane i hidratacije dentina su krhkiji, dakle skloniji frakturi, a samo endodontsko liječenje zahtijeva uklanjanje dijela zdravog zubnog tkiva kako bi se omogućio pristup endodontskim instrumentima u sve dijelove korijenskih kanala. U prošlosti se „otvorena“ tj. eksponirana zubna pulpa smatrala izgubljenom, a tek se posljednjih 70-80 godina smatra da je očuvanje vitaliteta takve pulpe moguće. Ekspozicija zubne pulpe događa se uslijed dubokog karijesa, restaurativnih postupaka ili traume. Najčešće dolazi do „otvaranja“ pulpne komorice prilikom odstranjivanja dubokog karijesa. Da bi se očuvao vitalitet u takvim situacijama postupak izbora je direktno prekrivanje pulpe (DPP) čime se postiže zaštitno prekrivanja izložene pulpe. Osim očuvanja vitaliteta pulpe, time se želi postići stvaranje sekundarnog, tj. tercijarnog dentina, odnosno dentinskog mosta i sprječavanje prodora bakterija. DPP je indicirano kod nezrelih trajnih zubi kod kojih nije završen razvoj korijena te kod zrelih trajnih zubi gdje je došlo do otvaranja pulpne komorice traumom ili odstranjivanjem karijesnog dentina. Da bi se proveo zahvat trebaju biti zadovoljeni određeni klinički uvjeti: 

Ukoliko se radi o traumi, poželjno je da se zahvat obavi unutar 24 sata što je pri tome odlučujući faktor za uspješnost postupka. Testiranjem zuba na termičke i električne podražaje provjerava se stanje zubne pulpe, a postupak treba provesti u strogo aseptičkim uvjetima. Prije samog zahvata potrebno je anestezirati zub. Krvarenje se zaustavlja sterilnom vaticom, a kavitet ispire klorheksidinom i fiziološkom otopinom nastojeći izbjeći sami otvor pulpe. Potom se postavlja medikament direktno na pulpnu ranu, najčešće preparat na bazi Ca(OH)2.  Nakon toga se, u istom posjetu, izrađuje definitivni ispun čija je kvaliteta ujedno i jedan od odlučujućih čimbenika za uspješnost terapije jer sprječava potencijalno propuštanje bakterija. Osim toga, na uspjeh zahvata utječe i način na koji je došlo do otvaranja pulpe. Znatno veći uspjeh zabilježen je kod otvaranje pulpe traumom u odnosu na otvaranje prilikom uklanjanja karijesnog dentina. U traumatskom otvaranju je manja količina mikroorganizama u odnosu na karijesnu leziju pa je time smanjena mogućnost infekcije pulpe. Zub može biti osjetljiv na termičke podražaje nekoliko dana, pa čak i bolan.

Materijali koji se danas koriste za DPP su najčešće kalcij hidroksid i agregat mineralnog trioksida (MTA), potom trikalcij fosfat, bioagregat te biodentin. Kalcij hidroksid je još uvijek materijal izbora, premda i MTA, koji tijekom stvrdnjavanja oslobađa kalcijev hidroksid, pokazuje dobre kliničke rezultate. Nakon direktnog prekrivanja pulpe, nužno je pratiti zub tijekom 4-5 godina. Zub se u određenim vremenskim intervalima (1 mjesec, 3 mjeseca, 6 mjeseci i 1 godina, a potom jednom godišnje) klinički i radiološki kontrolira. Rade se testiranja zuba na termičke i električne podražaje i rtg kontrola. Ukoliko postoje normalni odgovori pulpe na podražaje i nema proširenja periodontalne pukotine i apikalnog procesa možemo utvrditi da je zahvat uspješan. U slučaju pojave kliničkih ili radioloških simptoma pristupa se endodontskom liječenju zuba koji će ukloniti upaljeno pulpno tkivo i u slučaju periapikalnog procesa dovesti do cijeljenja lezije.