DENTALNA MEDICINA
SANDEV LIVIO
dr.med.dent. (domski)
ANINA 96, TREŠNJEVKA, Zagreb
SESTRA: FUISZ IVANČICA , dentalna asistentica

OKLUZALNA TRAUMA

Okluzalna ili okluzijska trauma definira se kao niz patoloških promjena i promjena nastalih uslijed prilagodbe organizma što se razvijaju u parodontu kao rezultat nepovoljne sile proizvedene od žvačnih mišića. Osim što uzrokuje oštećenja parodontnih tkiva, prejaka okluzalna sila može dovesti i do ozljede temporomandibularnih zglobova, žvačnih mišića te pulpe zuba. Traumatske sile mogu djelovati na pojedinačne zube, kao i na grupu zubi u preranom kontaktu, a mogu se javljati zajedno s parafunkcijskim kretnjama, poput bruksizma ili u vezi s gubitkom ili pomakom premolara ili molara. 

 

Podjela okluzalne traume: 

Okluzalna trauma može se podijeliti na primarnu i sekundarnu.

Kod zuba s progresivnom parodontnom bolesti uzrokovanom plakom okluzalna trauma može pojačati opseg i jačinu bolesti te može djelovati kao poticaj u procesu destrukcije parodontnih struktura. Važno je pristupanje uklanjanju plaka i liječenju parodontne bolesti koja je njime uzrokovana i takvo će liječenje zaustaviti daljnju progresiju bolesti, tj. destrukciju parodontnih struktura, čak i ako postoji okluzalna trauma. Najbolji pristup liječenju zubi zahvaćenim parodontitisom primjenom okluzalne terapije jest onaj u kojem se nakon obavezne inicijalne parodontne terapije obavezno prati tijek bolesti. Ako se uoči perzistiranje povećane pokretljivosti zuba, može se pristupiti terapiji okluzalnog usklađivanja, tj. okluzalne terapije u cilju uklanjanja okluzalne traume.